6 de juliol de 2020 6/7/20

Silvestre: "Ningú entendria que podent fer la cessió puntual de la maquinària de neteja a Cocentaina, ens negàrem a fer-ho»

Silvestre: "Ningú entendria que podent fer la cessió puntual de la maquinària de neteja a Cocentaina, ens negàrem a fer-ho» - (foto 1)

  Davant de les informacions aparegudes als mitjans de comunicació, on es qüestionava que l’Ajuntament d’Alcoi haguera cedit maquinària de neteja de manera puntual, durant les Festes de Moros i Cristians, a l’Ajuntament de la Vila Comtal, des del govern s’aclareix la legalitat, la utilització de la mateixa fóra de l’horari d’ús d’Alcoi, l’absència de cost econòmic pels alcoians i la normalitat d’aquest tipus de col·laboració entre municipis. El govern recorda al portaveu de Compromís Alcoi, Màrius Ivorra, que aquest plec va ser treballat, consensuat i aprovat per ell i, per tant, és incomprensible que faça unes declaracions sabent que és legal i faltant de manera intencionada «a la veritat» perquè ni tan sols ha preguntat per l'expedient, ni per la sol·licitud de Cocentaina, pel que demanen una rectificació pública.

  Cocentaina va sol·licitar el passat 8 d’agost la col·laboració de l’Ajuntament per a la cessió de maquinària de neteja durant les seues festes mitjançant una sol·licitud formal. L’administració alcoiana va obrir expedient, va demanar informe tècnic al respecte, el qual va ser positiu, i va cedir la maquinària, dins de la normalitat que la col·laboració entre municipis imposa. Cal destacar que la sol·licitud a més a més, s’explica perquè Cocentaina, actualment, està elaborant el nou contracte de neteja viària, i donat el bon funcionament del servei a Alcoi, volia provar aquesta maquinària en una data de molta activitat com són les seues festes. 

  En la sol·licitud de l’Ajuntament de Cocentaina, s’especificava clarament que: «L’Ajuntament de Cocentaina utilitzarà la maquinària fora de l’horari d’ús de l’Ajuntament d’Alcoi i sempre que les seues necessitats estiguen cobertes i la prestació del servei siga correcta». També s’especificava clarament, «l’Ajuntament de Cocentaina es farà càrrec del cost de les hores que el personal d’Alcoi produïsca en el nostre municipi (...)».

  Davant aquesta sol·licitud, l’informe tècnic d’Alcoi apunta que en el punt 4.2 del plec de prescripcions tècniques del contracte de Recollida de Residus i Neteja Viària d’Alcoi, s’especifica que el material es pot fer servir amb permís especial previ. Indicant també que el seu ús serà fora d’horari i que aquesta autorització en cap cas suposarà una despesa per l’Ajuntament d’Alcoi. Igualment, s’indica que l’empresa presentarà tota la documentació d’horaris, personal i serveis realitzats en Cocentaina per incorporar-ho al control d’auditoria.

  Des del govern, el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, indica que és incomprensible que Compromís Alcoi continue «faltant a la veritat» de manera intencionada: «Ja van uns quants temes que Compromís falta a la veritat i mai rectifica. No podem entendre com el portaveu de Compromís Alcoi qüestione una cessió que és legal segons el plec del contracte que ell va treballar i votar en el ple. O no saben llegir o clarament falten a la veritat pel que demanem que públicament assumisquen que s’han equivocat». Silvestre també aclareix: «La cessió està contemplada al plec i és correcta, no afecta el servei de l’Ajuntament en cap moment i no té cap cost econòmic. Si que és important explicar que la col·laboració es realitza també perquè , Cocentaina està elaborant el seu plec de neteja i, davant del bon funcionament, del servei a Alcoi, volia aprofitar les festes per veure com podria funcionar maquinària com la nostra al seu municipi. Per tant, ningú entendria que podent col·laborar, ens negarem a fer-ho».

  Pujar