25 de gener de 2020 25/1/20

12 noves sancions per incompliment de les ordenances d’higiene urbana i tinença d’animals

  En la Junta de Govern celebrada el passat divendres es van resoldre 8 expedients amb 12 sancions per incomplir l'ordenança d'higiene urbana o la de Tinença d'Animals en l'entorn urbà. Del total de 12 sancions, 3 van ser lleus, 5 greus i 4 molt greus. El nombre de sancions és superior al d'expedients perquè en alguns expedients s'han comés més d'una infracció.

  Pel que fa a l'ordenança d'higiene Urbana, s'ha resolt l'expedient amb el resultat de sanció per a 2 persones que han incomplit el seu apartat 12.6. que indica que «Es prohibeix escopir i fer aigües majors o menors en les vies i espais públics i privats que no estiguen habilitats per a tal fi».

  També s'ha sancionat a una persona per dur un gos solt per la via pública, en aquesta ocasió per un parc de la ciutat. Com el gos no era potencialment perillós, l'incompliment es considera lleu, tal com indica l'ordenança.
  Respecte a les sancions greus han estat per ometre la inscripció al registre d'animals potencialment perillosos, no identificar els animals segons la normativa vigent, és a dir, amb el corresponent xip, i negar-se a seguir els requeriments de les autoritats competents. Les altres sancions greus han sigut per estar amb un gos potencialment perillós en un lloc públic sense morrió o amb el gos solt.

  Les sancions molt greus han estat en quatre casos per tindre gossos potencialment perillosos sense llicència (algun d'aquest cas se li suma sancions greus). D'altra banda, cal destacar també que la Junta de Govern va concedir 6 noves llicències per a tindre gossos potencialment perillosos.

  Pujar