25 de novembre de 2020 25/11/20

El 100% de la llum i el gas que consumirà l'Ajuntament serà d'energies renovables

El 100% de la llum i el gas que consumirà l'Ajuntament serà d'energies renovables - (foto 1)

    El departament de contractació de l'Ajuntament d'Alcoi ja té el plec de condicions tècniques per a la licitació del subministrament elèctric i de gas natural de tots els consums municipals. Del plec destaca que una de les obligacions que s'exigeix, per part del Consistori, és que les empreses adjudicatàries han de garantir que el 100% de l'energia subministrada sigui d'origen renovable.

    El preu del contracte serà d'1.400.000 euros, iva inclòs i la durada del mateix d'un any. El regidor d'Obres i Medi ambient, Jordi Martínez, destaca que "seguim amb la nostra intenció de cuidar el nostre medi ambient ja que totes actuacions que realitzem avui repercutiran en l'Alcoi del matí aconseguint tenir una ciutat més eficient i sostenible".

    Pel que fa al subministrament, serà un contracte separat en tres lots. El primer serà de subministrament d'electricitat per a potències menors de 10 Kw; el segon, per a potència majors a 10 Kw i el tercer, de subministrament de Gas natural.

    Pujar