28 de novembre de 2020 28/11/20

L'Ajuntament d'Alcoi realitzarà una jornada per a presentar i conéixer el mercat en la Compra Pública Innovadora

L'Ajuntament d'Alcoi realitzarà una jornada per a presentar i conéixer el mercat en la Compra Pública Innovadora - (foto 1)
  • S'emmarca dins del projecte coordinat per l'Ajuntament d'Alcoi i finançat per l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI)

MÉS FOTOS
L'Ajuntament d'Alcoi realitzarà una jornada per a presentar i conéixer el mercat en la Compra Pública Innovadora - (foto 2)

Demà dimarts, 22 de setembre de 2020 a les 11.00 hores, l'Ajuntament d'Alcoi celebrarà una "Jornada de presentació de la Consulta Preliminar del Mercat (CPM)” on també participarà l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), entitat encarregada de dissenyar i coordinar l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana i promoure l'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació en el seu conjunt.

En primer lloc, cal ressaltar que Alcoi ha apostat i està immers en el procés de Compra Pública Innovadora (CPI). Aquest procés consisteix a comprar solucions innovadores a problemes que existeixen a la ciutat, és a dir, el que es fa és comprar unes solucions que no estan en el mercat, que s'han d'investigar i que milloraran la qualitat de vida de la ciutadania. A més és un aposta perquè les empreses treballen en l'I+D+I creant nous productes que a més de servir per a solucionar els problemes definits a Alcoi puguen després comercialitzar en el mercat aconseguint d'aquesta manera un doble benefici.

Com a elements d'interés concret sobre els que treballar, s'han identificat 4 tipus de nodes IoT per a Alcoi, és a dir quatre punts base a partir dels quals s'ha de treballar per a trobar productes que generen solucions per a les principals necessitats existents en l'Administració Pública.

És a més requisit indispensable garantir que la totalitat dels Nodes IoT, s'integren en plataforma Smart City de la ciutat d'Alcoi, la qual es desenvoluparà en general sota la família de Normes UNE 178 referent a ciutats intel·ligents i en particular segons la Norma UNE 178104:

1.NODES D'EDIFICIS, adaptats a la seua instal·lació en edificis públics. Aquest és el tipus de node concret al qual fa referència la norma UNE 178108, adaptant els sensors, actuadors i resta d'elements IoT a les particularitats dels diferents edificis municipals d'Alcoi. Com a serveis bàsics a gestionar en tots els edificis podríem indicar l'eficiència energètica, gestió de consums d'aigua, confort interior, qualitat d'aire exterior i control d'aforaments. El projecte, encara que inspirat en la norma UNE 178108, va més enllà del concepte de Node IoT d'edificis d'aquesta norma.

2.NODES SOCIALS que servisquen per a millorar la qualitat de vida i les prestacions socials als ciutadans, amb especial interés en els col·lectius vulnerables, com per exemple les persones majors que viuen en soledat. Per exemple, nodes que permeten identificar i previndre accidents dins del domicili, problemes de salubritat, possibles extraviaments de persones amb diverses patologies, oblits de medicació i condícia, detecció de persones en possible risc d'exclusió, etc.

3.NODES ECONÒMICS, orientats a recopilar informació per a comerços, empreses i polígons industrials. Informació que siga d'utilitat per a l'acompliment de la seua activitat i perquè els gestors municipals puguen prendre mesures relacionades amb el desenvolupament econòmic i industrial de la ciutat.

4.NODES D'INFRAESTRUCTURES, que permeten monitorar el comportament d'infraestructures crítiques de la ciutat com: ponts, grans artèries, sistemes d'aprovisionament d'aigua, evacuació o clavegueram, vessants i talussos, desmunts i rius, entre altres, de manera que possibilite la detecció precoç i actuació davant potencials desastres naturals o d'origen humà que poden arribar a col·lapsar la ciutat.

És fonamental proporcionar enfocaments capaços d'integrar, interconnectar, fusionar, plataformes IoT heterogènies per a construir ecosistemes interoperables a gran escala, i d'aquesta manera poder construir serveis sobre aquestes plataformes. És a dir es busquen solucions globals que es puguen integrar en la plataforma Smart City, no aplicacions que simplement per exemple puguen mesurar l'aforament.

JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT (CPM)

Una vegada coneixem que és la Compra Pública Innovadora i els apartats i problemes concrets sobre els quals l'Ajuntament vol trobar solucions innovadores, es durà a terme una jornada per a donar-los a conéixer aquests aspectes a les empreses i explicar-los com poden participar en el projecte, és a dir, una consulta preliminar del compreu (*CPM) que permetrà conéixer també si ja existeixen els productes que solucionen aquests problemes citats anteriorment.

Aquesta Consulta Preliminar del Mercat s'emmarca dins del projecte ‘Nodes IoT Smart Alcoi’ , coordinat per l'Ajuntament d'Alcoi i finançat per l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI) a través del seu Programa de “impuls de la Compra Pública Innovadora per a fomentar la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors”, i la finalitat dels quals és desplegar una infraestructura de nodes IoT en el municipi.

Amb la Consulta Preliminar del Mercat es pretén obtindre informació dels operadors de mercat per a conéixer el grau de desenvolupament de la tecnologia en l'àmbit dels nodes *IoT que hem descrit anteriorment, i poder així definir adequadament la potencial futura licitació de compra pública i informar adequadament els operadors econòmics dels plans de l'òrgan de contractació.

L'esdeveniment tindrà lloc de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom i serà necessari confirmar assistència prèviament escrivint a: contacte_smartcity@alcoi.org

Projecte ‘Nodes IoT Smart Alcoi’

L'Ajuntament d'Alcoi pretén implantar tecnologies de nodes *IoT per a la gestió de diverses dinàmiques urbanes mitjançant la captació de dades, així com una plataforma de gestió dels mateixos que ajude a la presa de decisions en el servei públic municipal.

L'objectiu general es troba a proporcionar sistemes maquinari i programari inspirat en la norma UNEIX 178108, que servisquen de punt d'intercanvi d'informació segur i *escalable per a aconseguir la interoperabilitat d'elements IoT, de molt diversa índole, dins d'una ciutat i aconseguir així la capacitat de creuar, analitzar i representar dades de diferents fonts de manera senzilla a través d'una única interfície.

La posada en marxa d'aquest projecte té com a finalitat promoure la dinamització de les activitats d'I+D+i en el sector privat a través de la CPI per a la generació de solucions per a les principals necessitats existents en l'Administració Pública.

En la pàgina web, https://smartcity-alcoi.com/innovacion/ es pot consultar tota la informació sobre el projecte.

Pujar