elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament d'Alcoi enquesta al seu teixit industrial per a detectar necessitats i buscar solucions

  • Entre les principals demandes d'empresaris i plantilles destaca la reivindicació de més ajudes o avantatges fiscals, així com de major suport institucional

L'Ajuntament d'Alcoi ha encarregat a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria la realització d'una enquesta destinada tant a les persones responsables de les empreses del municipi com a les seues plantilles, amb l'objectiu d'analitzar les seues necessitats i aportar possibles solucions als problemes plantejats. Aquesta acció forma part del Pla Director d'Impuls Industrial d'Alcoi (Impulsalcoi), que consta de sis eixos bàsics i 28 accions concretes.

Segons subratlla el regidor d'Indústria, Jordi Segura, “l'Ajuntament d'Alcoi està prenent mesures per a revitalitzar l'economia de la ciutat i reactivar el seu teixit industrial, amb un pla industrial consensuat per tots els actors socioeconòmics de la ciutat i confirmat unànimement pel Consell Econòmic i Social. Per a nosaltres és imprescindible escoltar i conéixer quines són les necessitats i àrees de possible millora de la indústria, amb la finalitat de focalitzar i optimitzar els recursos disponibles, tal com estem ja fent”.

Per a dur a terme aquest estudi, s'han efectuat 152 enquestes a responsables d'empreses i altres 303 a persones contractades en elles (principalment treballadors base o operaris), analitzant la base de dades de 486 activitats industrials assentades tant en el nucli urbà com en cinc polígons de la ciutat: Cotes Altes, Cotes Baixes, Castellar, La Beniata i Santiago Payá.

A part de recaptar i ordenar la informació sobre els diferents tipus d'empreses i activitats, l'enquesta reflecteix com a principals necessitats de la indústria un major suport institucional, la insuficiència d'ajudes i la seua dificultat per a obtindre-les, així com l'absència de finançament, qüestions en les quals coincideixen tant persones empresàries com assalariades.

Com a solució, els empresaris proposen generar més ajudes o avantatges fiscals (37,3%), així com major suport institucional (17,6%). En tercer lloc, un 15,9% esmenta la necessitat de disposar de major sòl industrial o un preu menor d'aquest.

Per part seua, els treballadors substitueixen aquest tercer aspecte pel suggeriment de millora dels accessos i la mobilitat, especialment les plantilles d'empreses situades en La Beniata.

Respecte a les necessitats en formació, quasi el 70% de treballadors considera que no requereix cap mena de formació addicional. No obstant això, els enquestats que tenen a altres empleats al seu càrrec, sí que destaquen els idiomes com la principal necessitat formativa. Segons el conjunt dels treballadors, els cicles formatius de la FP són la formació més adaptada a la indústria.

Coincideixen en aquest punt els empresaris, que sol·liciten més formació en FP que en graus i enginyeries i sobretot en les famílies relacionades amb la fabricació mecànica, la tèxtil, la confecció i la pell. Entre les necessitats d'ocupació, la qual cosa més costa cobrir són els llocs d'operadors de maquinària i instal·lacions i el principal escull amb el qual es troben les empreses és la inexistència de personal que sàpia fer el treball demandat.

Més del 60% de treballadors i d'empresaris assegura que les seues empreses han iniciat o estan en procés de transformació digital, sent el polígon del Castellar el que més avançat sembla estar en aquest procés. Els treballadors perceben els efectes de la transformació digital de manera positiva, especialment pel que suposa en reducció d'esforç i increment de l'eficàcia, així com millora de la rendibilitat. De fet, el 70% creu que la transformació digital garantirà la supervivència de la seua empresa. Per part seua, els empresaris subratllen que la insuficiència econòmica o financera és el principal escull per a abordar plenament aqueixa transformació digital i hi ha també un 22,7% que diu no trobar beneficis a aquest procés.

En l'apartat de mobilitat, tant l'empresariat com les plantilles es desplacen majoritàriament amb cotxe als seus llocs de treball i justifiquen que no empren el transport sostenible perquè necessiten el cotxe per a desplaçar-se a causa del treball que realitzen i perquè, després del treball precisen del vehicle per a acudir a altres llocs.

Entre els treballadors, més de la meitat coincideix en la necessitat de generar més places d'aparcament. Altres suggeriments destacats, són les millores en il·luminació i en manteniment dels carrers, sobretot en Santiago Payá i en La Beniata.

Entre l'empresariat, les accions dutes a terme per l'Ajuntament que més afirmen conéixer són el foment de l'emprenedoria, amb iniciatives com a Activa Àgora i Àgora Coworking (33,3%), el foment de la innovació o la creació de mecanismes per a incorporar talent a la indústria, com Portalemp o ForoEmpleo (25,8%), així com el foment del talent humà per mitjà del Consell de Formació Professional o Actaio (25,3%). La incorporació de talent a través de Portalemp o Foroempleo i el foment del talent humà són, per part seua, les accions més notòries entre els treballadors.

Pujar