elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi aprova el reglament del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials

El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi aprova el reglament del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials
  • El reglament ha estat fet amb la participació de les entitats. Aquest Consell substitueix al ja extingit Consell de Benestar Social d’Alcoi

MÉS FOTOS
El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi aprova el reglament del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials - (foto 2)
El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi aprova el reglament del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials - (foto 3)

El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals excepte Vox que s’ha abstingut el reglament del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials. Aquest reglament ha estat participat per les entitats de la ciutat i substitueix al Consell de Benestar Social.

Recordem que en el Ple del mes de març es va aprovar la creació del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials, d’àmbit local, és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament i la consulta en matèria de serveis socials, d’acord amb l’estructura territorial prevista en la llei. Creat amb la finalitat de facilitar la participació en serveis socials de la ciutadania i dels grups d’interès des de la proximitat.

El Consell Local d’Inclusió i Drets Socials té per objecte tenir coneixement de la situació social del municipi d’Alcoi de forma continuada per tal de poder desenvolupar una política social d’inclusió que responga a la realitat canviant del municipi treballant en xarxa.

Al Consell, es pretén integrar les diferents àrees de treball implicades al sistema de benestar social amb l’objectiu d’englobar les múltiples visions existents sobre la realitat local per poder buscar la manera més adequada i viable d’abordar els principals reptes que planteja el context actual, buscant la inclusió social i la reducció de les desigualtats.

Participar en l’elaboració d’informes anuals sobre la situació de les necessitats socials; Fer el seguiment i l’avaluació dels processos i dels resultats en matèria de serveis socials; Emetre i formular propostes i suggeriments; Desenvolupar jornades formatives, tallers o activitats, Aquestes entre altres accions, formen part de les funcions del nou Consell.

Una novetat que trobem també en aquest òrgan de participació és el seu funcionament intern, mitjançant la creació de meses de treball per a debatre temes concrets dels diversos àmbits que engloben els serveis socials. Aquestes meses de treball, seran permanents o específiques en funció del tema que es tracte i podran participar institucions, entitats o persones diferents de les representades en el Ple, d’acord amb la qüestió que hi siga objecte d’estudi.

Els treballs elaborats per les meses de treball seran elevats al Ple de Consell per a ser estudiats, debatuts, discutits i, si és el cas, ratificats, i s’hi adoptarà l’acord corresponent. En tot cas, aquestes meses seran autònomes en la realització de la seua tasca.
S’estableix la creació de quatre meses de treball permanents:

1. Mesa de salut, promoció de l’autonomia personal i emergències
2. Mesa d’activitats comunitàries
3. Mesa d’interculturalitat, cooperació i convivència
4. Mesa de seguiment de la renda valenciana d´inclusió i del Pla valencià d’inclusió i cohesió social

La finalitat d’aquestes és que les entitats treballen amb una major operativitat en diferents projectes i/o activitats que sorgisquen d’aquest Consell. Es crearan en resposta a les necessitats puntuals.

Tal com subratlla la regidora de Polítiques Inclusives, Aroa Mira: “Aquest nou organisme substitueix l'anterior Consell de Benestar Social ampliant la mirada a altres àrees que tenen a veure amb l'àmbit social i intentant canviar les fórmules de treball i reflexió entre l'administració i les entitats del tercer sector, fer-les més operatives i flexibles amb la incorporació de meses de treball puntuals i permanents en funció del projecte”.

Pujar