1 d’octubre de 2020 1/10/20

Aprovades les bases per a la convocatòria de subvencions per a rehabilitació de patrimoni

Aprovades les bases per a la convocatòria de subvencions per a rehabilitació de patrimoni - (foto 1)

    La Junta de Govern ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a la rehabilitació d'elements fixes d'ornamentació amb valor històric que estiguen ubicats en interior i jardins d'immobles privats del centre històric d'Alcoi.

    La dotació pressupostària destinada a aquestes subvencions és de 15.000 euros i podran optar a aquestes ajudes les actuacions en les quals el seu pressupost supere els 2.000 euros. L'import de l'ajuda serà del 45% del pressupost amb un màxim de 5.000 euros.

    Els propietaris que resulten beneficiaris de les subvencions deuran facilitar la visita pública dels espais i elements rehabilitats, almenys durant quatre dies al mes, durant cinc anys a partir de la data de concessió de l'ajuda en dies i horaris predeterminats. El règim de visites que s'establisca deurà garantir degudament el respecte al dret de la intimitat personal i familiar.

    La regidora de Patrimoni, Lorena Zamorano, ha explicat que: «es vol que la ciutat col·labore perquè perduren aquests elements, i que a canvi obtinga la població el poder gaudir dels elements i joies ornamentals que vénen amagats en molts edificis i molts indrets de la nostra ciutat, que mai s'han pogut veure i que per primera vegada formaran part de les visites guiades descobreix Alcoi, que des de la mà de la regidoria de Turisme i Patrimoni estan duent-se endavant des de 2015».

    Pujar