elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Aprovada l'elaboració del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social de l'Ajuntament d'Alcoi

Aprovada l'elaboració del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social de l'Ajuntament d'Alcoi
  • Tota la Corporació ha votat a favor excepte Vox

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat l'elaboració del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social de l'Ajuntament d'Alcoi d'acord amb l'estructura recollida en el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2020 de la Generalitat. Ha comptat amb el vot favorable de tots els partits que formen la corporació excepte Vox que ha votat en contra.

El Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió social 2017-2020 (PVICS) va ser aprovat pel Consell en la seua sessió de 3 de novembre de 2017. És l'eina de planificació, ordenació, gestió i direcció estratègica de les mesures i accions d'inclusió i cohesió socials vinculades al territori.

Aquest Pla estableix el reconeixement i realçada de la funció clau dels Ajuntaments i les Mancomunitats en el suport a les persones, i també quant a la necessitat d'una política de proximitat interdepartamental coordinada.

El PVICS serveix d'estímul, suport i model a les administracions locals de la comunitat per a la realització de Plans Municipals d'Inclusió i Cohesió Social al llarg de tots els seus municipis, així com per a la posada en marxa dels Consells Municipals d'Inclusió i Drets Socials, que són consells locals de participació l'objectiu de la qual siga el de la inclusió social i en els quals es puguen abordar des de totes les perspectives (habitatge, salut, educació, serveis socials, ocupació…) i amb tots els agents interessats (personal tècnic i polític de l'administració local, agents socials, patronal, entitats del tercer sector d'acció social, etc.) els problemes multifactorials de vulnerabilitat i empobriment que pateixen les persones dels seus respectius territoris.

“És molt important actuar tal com planteja aquest pla des de totes les perspectives i amb tots els agents interessats a través dels consells locals. Perseguim actuar davant les situacions de desigualtat i risc d'exclusió d'una part important de la societat i de la necessitat d'implementar polítiques públiques inclusives orientades a la seua erradicació” ha explicat la regidora de Polítiques Inclusives, Aranza de Gracia, qui afig que “només des del coneixement directe i pròxim de les situacions concretes de les persones i des de la rapidesa en la intervenció es podran construir processos integrals que beneficien a les persones, a les famílies, i als grups col·lectius amb majors manques i amb més urgències de ser atesos, des de perspectives de compromís i solidaritat, per a mantenir la seua inclusió, aconseguir la seua inserció i evitar la seua exclusió”.

Alineats amb les polítiques de la Unió europea de lluita contra la pobresa recollides en l'Estratègia Europa 2020, que estableix, entre els seus objectius, el de disminuir, abans de 2020, en almenys 20 milions les persones que en la Unió europea estan en risc de pobresa i exclusió social, l'objectiu serà articular accions en matèria d'accés al mercat de treball, a la protecció social i a uns serveis públics de qualitat. La Unió Europea, en l'actual període de programació i per a aconseguir els objectius d'Europa 2020, ha insistit que resulta necessari modernitzar i ampliar les àrees en les quals es duen a terme les polítiques socials, que han de ser considerades com una inversió social, la qual cosa exigeix un treball de suport a les persones, però també al grup de convivència familiar, instant els Estats membres a pal·liar la seua despesa social de forma més eficient i efectiva, promovent millors pràctiques i oferint una guia per a la inversió social.

L'Ajuntament d'Alcoi a més treballa en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, en aquest cas en concret en el número 1 que és la Fi de la Pobresa, així com garantir la protecció social de les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat social, augmentar l'accés als serveis bàsics i ajudar a les persones afectades per fenòmens climàtics extrems, així com fer front als problemes econòmics, socials i ambientals.

Pujar