1 de desembre de 2020 1/12/20

Alcoi tornarà a baixar l'IBI

  • Passarà de l'1,03% a l'1,02%

En la primera modificació d'ordenances fiscals, després de les eleccions municipals, Alcoi va proposar una baixada del 2% en l'IBI passant en el 2016 d'un tipus de gravamen de l'1,05 a l'1,03; i sent l'objectiu per a aquesta legislatura arribar a l'1. Per tal motiu, la regidora d'Hisenda proposarà en la pròxima revisió la baixada de l'IBI a l'1,02%

L'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, ha indicat que, «Per als pressupostos del 2017 seguirem reduint el IBI i proposem una rebaixa de l'1% que passarà de l'1,03 a l'1,02, complint les nostres promeses».

Aquesta no és l'únic avantatge fiscal que el govern ha aprovat a la nostra ciutat, cal recordar que l'any passat, entre impostos municipal i preus públics, més de 50.000 rebuts municipals van tenir beneficis fiscals. En total, 19 conceptes tenien la possibilitat d'aplicar algun tipus de rebaixa en el pagament, com ara: els Béns immobles (IBI), activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, taxa per tractament i eliminació d'escombraries i residus sòlids, taxa per ensenyament en el Conservatori Municipal de Música i Dansa i Escola de Belles Arts, taxa pel servei d'aigua potable, expedició de documents administratius, taxa lliurament o venda de plànols, per drets d'examen, celebració de matrimoni civil, per llicències ambientals i d'obertura, per guals, per aprofitament privatiu del domini local, utilització d'instal·lacions esportives i del complex esportiu Eduardo Latorre, per les escoles infantils municipals i per la cessió d'Àgora.

En aquest sentit cal recordar que «en 2016 hem ampliat els beneficis per a famílies monoparentals, pensionistes, majors de 65 anys i persones aturades, ajudant a més alcoians. A més, també incloem una nova bonificació del 50% per a obres en el conjunt històric artístic de la ciutat, i el 5% per als rebuts domiciliats conjuntament de brossa, vehicles i guals, per pagament anticipat, a banda d'açò, hem augmentat les inversions, el que ens permet parlar del 2016 com un dels pressupostos més inversor dels últims anys per a construir l'Alcoi del demà que necessitem, enfront d'un Govern de Rajoy que no ha complit amb les seues promeses i tampoc amb les xifres de dèficit, el Govern d'Alcoi, no tan sols compleix les seues promeses, sinó que ho fa millorant la situació econòmica de les arques municipals, reduint l'endeutament a xifres històriques», conclou, Francés.

Pujar