27 d’octubre de 2020 27/10/20

El Polígon Camí a la Mar millora les seues infraestructures gràcies a les dotacions de l'IVACE

El Polígon Camí a la Mar millora les seues infraestructures gràcies a les dotacions de l'IVACE - (foto 1)

  El polígon industrial d'Alboraiaestà millorant el seu enllumenat a un més ecològic, entre altres actuacions.

  Les actuacions previstes per a l'any 2019 a executar en el polígon industrial han sigut les següents:

  1r Millora d'enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica o energies renovables: se substitueixen les lluminàries del polígon per tecnologia led (amb un número total de 219 punts de llum), amb un estalvi previst en consum de energia elèctrica de 101.404 Kwh/any i de 39.040,54 Kg de CO2 equivalents (reducció del 65%). Les lluminàries anteriors eren la seua totalitat de 150 W. S'ha projectat la substitució de la lluminària completa actual per tipus viari led, respectant l'altura actual dels bàculs i adaptant la potència led al compliment del Reglament d'Eficiència Energètica, sobretot en relació amb la uniformitat per a cada classe d'enllumenat. Aquesta millora ha tingut una dotació de 115.313 € en total.

  2n Senyalització/identificació de carrers: S'ha realitzat la instal·lació de cartells tipus directori en l'entrada i eixida principal del polígon (al carrer Camí la Mar, en tractar-se del vial principal) amb la grafia de la ubicació de les empreses instal·lades en el polígon. D'altra banda, s'ha col·locat senyalització direccional de carrers sobre pal d'alumini, i sobre els pals calaixos tancats d'alumini retolats a doble cara mitjançant impressió digital, amb esmalt protector O.V. i antigrafiti. El cost total d'aquesta actuació ha sigut de 7.314.45 €.

  3r Senyalització horitzontal i vertical de trànsit: S'han repintat els passos de zebra dels carrers principals del polígon, incloent senyalització segons normativa viària, fletxes d'adreces, línies de detenció, stops i cedisques el pas, línies de carril, etc. Quant a la senyalització vertical, s'ha substituït la senyalització vertical viària tipus STOP que presentava més deterioració, i la col·locació de senyals per als passos de zebra. El cost total en aquesta millora ha sigut de 9.801 €.

  4° Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i augment de cabal i pressió: S'ha procedit a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Manyans i Seders del polígon industrial, a causa de les fugides que presentava la xarxa. Les obres han tingut un cost de 57.656,50 €.

  5é Millora viària del carrer Calderers: S'ha procedit a la reparació del paviment del carrer Calderers mitjançant el fresat de l'actual ferm i la seua substitució per nova capa. El cost d'aquesta actuació ha sigut de 170.003,05 €.

  La previsió de termini de finalització de les obres és abans d'acabar el mes de desembre de 2019.

  Pujar