elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Corporació Municipal d'Alboraia va celebrar el seu ple d'octubre dijous passat

La Corporació Municipal d'Alboraia va celebrar el seu ple d'octubre dijous passat
  • Alboraia va celebrar el seu últim ple abans de les Eleccions Generals

En el ple ordinari de l'Ajuntament d'Alboraia amb data del 31 d'octubre de 2019 es va aprovar posar a disposició els romanents de tresoreria positius, generats després de la liquidació del passat exercici, per a liquidar deute bancari.

Després de les modificacions pressupostàries proposades per la interventora, el Ple va aprovar poder disposar de més de 5.000.000 d'euros per a amortitzar anticipadament préstecs bancaris, sempre segons la disponibilitat de la tresoreria municipal. Totes les votacions van ser a favor excepte una abstenció d'Esquerra Unida.

També en la gestió econòmica es va aprovar la no disponibilitat de crèdits per valor de 400.000 euros de despeses programades que no es podran contractar abans de final d'any, per a complir la regla de despesa, incomplida a causa de la consignació de les sentències que confirmen de manera definitiva els deutes amb QUABIT, en Port Saplaya i del soterrament de les vies del metro, després de l'esgotament dels recursos presentats per l'Ajuntament i EGUSA.

Tots dos estudien, al costat de la Generalitat i també amb l'empresa creditora, les possibilitats per a fer front a aquests deutes de la manera menys perjudicial per a Alboraia i les possibles ajudes. La moció es va aprovar amb els vots a favor de PSOE i Compromís, les abstencions de PP , Vox i Ciutadans, i el vot en contra d'Esquerra Unida.

En l'apartat de mocions van quedar rebutjades tres que sol·licitaven començar de nou la participació ciutadana del Pla General, i per tant no donar per bons els tràmits legals informats favorablement, i interrompre la tramitació actual. Les mocions es van rebutjar amb el vot a favor de Ciutadans, Compromís, Esquerra Unida i Vox, el vot en contra del PSOE, i l'abstenció del Partit Popular, deixant un empat tècnic que es resolia amb el vot de qualitat de l'alcalde.

Per contra es va acceptar una moció d'alcaldia que confirma la terminació del procediment per a portar al Ple el Pla General amb les al·legacions contestades per a la seua votació definitiva d'acceptació o rebuig del document. Aquesta moció va comptar amb els vots a favor del PSOE, l'abstenció del Partit Popular i els vots en contra de la resta d'integrants de la corporació municipal. I es va aprovar gràcies al vot de qualitat de l'alcalde que va permetre desfer l'empat.

Després de donar compte de diversos informes es va passar a precs i preguntes del públic, alçada ja la sessió del Ple.

Diverses persones de el públic assistent, van realitzar preguntes i asseveracions sobre la tramitació del Pla, mostrant el seu desacord amb aquesta tramitació.

Pujar