5 de desembre de 2020 5/12/20

Alboraia continua amb la renovació de la flota de recollida de residus

Alboraia continua amb la renovació de la flota de recollida de residus - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Alboraia continua amb la renovació de la flota de recollida de residus - (foto 2)

  El servei de recollida de fem d'Alboraia compta amb un nou camió que donarà servei a la zona de l'horta i algunes zones del nucli urbà que encara tenen contenidors de càrrega posterior. Aquest camió substituirà al que realitzava aquesta feina amb noves millores i adaptat a la normativa vigent Euro 6. Així mateix, el nou vehicle tindrà les mateixes dimensions que l'anterior però és més respectuós amb el medi ambient i més eficient.

  El nou vehicle, que compta amb un conductor i un peó, és un recol·lector-compactador de residus sòlids urbans, de càrrega posterior i amb elevador de contenidors polivalent, és a dir, podrà buidar contenidors des de 90 fins a 1100 litres de capacitat. A més, gràcies a l'interior insonoritzat i els braços amb ventosa es redueix el soroll durant la recollida del fem. Relatiu a la qüestió mediambiental, el nou camió està adaptat a la nova legislació sobre el dièsel Euro 6 i compleix amb les emissions exigides per aquesta normativa.

  Actualment, el municipi d'Alboraia compta amb diversos tipus de servei per a la recollida de residus. En primer lloc el nou vehicle, de tracció posterior, que dóna servei a l'horta i a certes zones del nucli urbà. També presten servei dos vehicles de recollida lateral que passen totes les nits, un per a arreplegar el fem orgànic i un altre que alterna la recollida de plàstics i cartó. Així mateix, els contenidors de tipus bústia que són subterranis es buiden amb camió de tipus grua. Finalment, la flota també compta amb un vehicle que passa quatre vegades al mes per a netejar l'interior dels poals de fem.

  Pujar