30 de novembre de 2020 30/11/20

Alaquàs elabora el seu Pla d´Acció pel Clima i l´Energia Sostenible

Alaquàs elabora el seu Pla d´Acció pel Clima i l´Energia Sostenible - (foto 1)
  • La lluita contra el canvi climàtic és una de les prioritats per al municipi i un compromís adquirit per l’Ajuntament amb la signatura del “Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia”

L’Ajuntament d’Alaquàs està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES). Una fulla de ruta que permetrà al municipi assolir el compromís de reducció d’emissions de CO2 en almenys un 40% fins el 2030, d'acord amb el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia signat per l'Ajuntament d'Alaquàs l’any 2016.

El Pla que es troba en fase de diagnòstic, està subvencionat per la Diputació de València a més dels fons propis.  Els primers passos que s’han dut a terme per a la redacció del Pla ha estat en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de gasos d'efecte d'hivernacle(com CO2) associats als principals sectors d'activitat. A més de la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments del municipi. 

Els resultats d’aquesta primera fase són fonamentals per poder definir les noves accions de mitigació i reforçar les que ja s’estan duent a terme com és el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

De manera simultània, s’estan avaluant els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant el canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie d’accions que es duran a terme.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PACES, tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania.

Pujar