30 de novembre de 2020 30/11/20

Això és el que podran fer els municipis valencians que han passat a la fase 1

Això és el que podran fer els municipis valencians que han passat a la fase 1 - (foto 1)
  • Entre les novetats destacades, es permet adaptar les hores de passejos, activitat físiques i per a passejos amb xiquets a un horari diferent

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat l'ordre que recull les mesures relatives a l'aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, així com els territoris en les quals s'aplicaran. En la Comunitat Valenciana els següents departaments de Salut de la Comunitat passar de fase en el pla cap a la nova normalitat: A Alacant, passen de fase els departaments d'Alcoi, Dénia, Marina Baixa, Elda, Orihuela i Torrevieja. A Castelló ho fa el departament de Vinaròs. I a la província de València Requena, Xàtiva-Ontinyent i Gandia.

El text del BOE flexibilitza les mesures de caràcter social per a la contenció de la malaltia en les unitats territorials que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir, després d'analitzar les propostes de les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, i reunir-se de manera bilateral amb cadascun dels consellers de Sanitat.

En aquestes zones, es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència, respectant sempre les mesures de seguretat i higiene, així com el manteniment de la distància mínima de seguretat d'almenys dos metres, en grups d'un màxim de deu persones, si bé aquest límit no s'aplicarà entre convivents.

En les vetles, podran estar un màxim de 15 persones si són en espais a l'aire lliure o 10 en espais tancats, convisquen o no en el mateix domicili. Als enterraments podran assistir un màxim de 15 persones. S'hauran de respectar sempre les mesures de seguretat i higiene.

També es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se supere un terç del seu aforament i es respecten les mesures de seguretat i higiene. Les persones hauran d'usar màscara i prèviament s'hauran de desinfectar els espais. No es permetrà l'ús d'aigua beneïda ni les ablucions rituals, entre altres mesures.

Comerç minorista

Els establiments comercials detallistes podran obrir si tenen una superfície d'un màxim de 400 metres quadrats. El límit màxim d'aforament serà del 30%, respectant la distància mínima de dos metres entre clients, i podran establir un horari d'atenció prioritària per a majors de 65 anys.

En el cas dels concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers, podran obrir siga com siga la seua superfície, encara que hauran de fer-ho amb cita prèvia.

També es permet als ajuntaments la reobertura dels mercats a l'aire lliure. Hauran de respectar la distància de seguretat, limitar al 25% dels llocs autoritzats i reduir la seua afluència a menys d'un terç de l'aforament habitual.

L'ordre estableix una sèrie de mesures d'higiene comunes per als locals que òbriguen al públic, com la neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys dues vegades al dia, mantindre una ventilació adequada i la rentada i desinfecció diària de la roba de treball. També limita l'ús de l'ascensor o muntacàrregues i l'ús de les condícies per part de clients, entre altres.

En el cas de serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà de mantindre la distància de dos metres entre clients i s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que assegure la protecció del treballador i del client.

Terrasses

L'ordre també recull la reobertura de les terrasses d'hostaleria i restauració, limitant les taules permeses a la meitat de les de l'any passat. S'haurà de garantir, a més, la distància mínima interpersonal de 2 metres. En cada taula o agrupació de taules podrà haver-hi com a molt 10 persones, si bé aquest límit no aplica en el cas que totes elles residisquen en un mateix domicili.

Entre les mesures d'higiene es prioritzarà l'ús de manteleries d'un sol ús, s'eliminaran els productes d'autoservei i s'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, entre altres.

Eixides infantils i franges horàries

L'ordre també recull mesures que s'aplicaran en tot el territori. És el cas d'una modificació de les franges horàries. Després de les sol·licituds de diverses comunitats autònomes per l'augment de les temperatures, es permet a aquestes modificar l'horari d'eixida dels menors de 14 anys. Podran establir que comence fins a dues hores abans o bé acabe fins a dues hores després, sempre mantenint la duració total d'aquesta franja.

Això afectarà, per tant, a la resta de franges horàries, que podran avançar-se fins a dues hores i finalitzar fins a dues hores després. Com fins al moment, les franges horàries no s'aplicaran a les poblacions de fins a 5.000 habitants, on les activitats estan permeses de 6:00h a 23:00h.

Higiene laboral

En matèria d'higiene i prevenció en l'entorn laboral, l'ordre estableix, entre altres mesures, que els torns i llocs es modifiquen de manera que s'assegure la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors.

També s'aplicaran aquestes mesures de distància en els vestuaris, taquilles i condícies, així com en qualsevol altra zona comuna. També s'haurà de proveir als treballadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats en el lloc de treball. Quant als hotels i establiments turístics, els seus serveis de restauració seran per a ús exclusiu dels seus clients.

Es prohibeix l'ús de spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d'esdeveniments etc. Per a aquests establiments, l'ordre també estableix mesures d'higiene específiques.

D'altra banda, s'obriran els centres que presten els serveis recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials. En aquells casos en què resulte imprescindible, aquests serveis i prestacions atendran de manera presencial a la ciutadania.

Respecte als centres educatius i els centres universitaris, s'obriran per a la seua desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives, en les quals s'haurà de garantir una distància interpersonal de dos metres. Els directors dels centres educatius determinaran el personal docent i auxiliar necessari.

Així mateix, els laboratoris universitaris que hagueren paralitzat la seua activitat podran reactivar-la. En tots els casos, es disposarà d'un protocol de neteja i desinfecció els detalls de la qual es recullen en l'ordre.

Congressos científics

Es permetrà la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l'àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, que mai podran superar l'assistència de 30 persones. Per a això, es fomentarà la participació a distància.

Els assistents hauran de garantir la distància de seguretat interpersonal de dos metres i, per a quan no siga possible, s'assegurarà que disposen dels mitjans de protecció necessaris. Un altre dels espais que podran reobrir, són les biblioteques públiques i privades, que es limitaran a les activitats de préstec, devolució d'obres i sala de lectura, així com per a informació bibliogràfica i bibliotecària.

Tots aquests espais hauran d'estar adequadament netejats i desinfectats, d'acord amb el que s'estableix en l'ordre. Per part seua, els museus podran obrir reduint a un terç l'aforament previst per a cadascuna de les seues sales i espais públics.

Hauran d'adequar les seues instal·lacions per a garantir la protecció dels seus treballadors i de les persones que els visiten, alterant recorreguts i ordenant entrades i eixides, per exemple.

Les visites seran individuals o d'una unitat de convivència, fins a 10 membres. Els visitants, per part seua, hauran de disposar d'elements propis d'autoprotecció per a poder accedir el museu.

Pràctica esportiva

L'ordre també recull l'activitat esportiva professional i federada, autoritzant l'accés als Centres d'Alt Rendiment. Els entrenaments es realitzaran preferentment de manera individual, establint torns i horaris d'accés, i les tasques a desenvolupar sempre es faran sense contacte físic i respectant la distància de seguretat.

Respecte a les Lligues Professionals, els clubs podran desenvolupar exercici de tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com entrenaments tàctics no exhaustius, en grups d'un màxim de 10 esportistes, mantenint la distància interpersonal de dos metres. Les tasques d'entrenament es desenvoluparan sempre que siga possible per torns, evitant superar el 30% de la capacitat de la instal·lació, amb l'objectiu de mantindre les distàncies mínimes necessàries.

A les sessions d'entrenament no podran assistir mitjans de comunicació. D'altra banda, qualsevol ciutadà podrà accedir a les instal·lacions esportives a l'aire lliure, excepte a les piscines i les zones d'aigua.

Es permetrà la pràctica esportiva individual o aquelles que es puguen desenvolupar per un màxim de dues persones, sempre que no mantinguen contacte físic i complisquen la distància interpersonal de dos metres. En els centres esportius tancats, la pràctica haurà de ser individual i amb cita prèvia. Només podrà haver-hi una persona per entrenador i torn. No es reobriran els vestuaris ni les zones comunes.

L'ordre estableix que aquestes mesures establides per al desenvolupament de l'activitat esportiva professional i federada no s'aplicaran a la caça i pesca esportiva. En els espais tancats on es desenvolupen els actes i espectacles culturals, podran accedir un màxim de 30 persones. Si són a l'aire lliure, l'aforament serà d'un màxim de 200 persones.

En tot cas, s'haurà de respectar la distància interpersonal. Per a això, a més de reduir el nombre de butaques i evitar el pas de persones entre files, es facilitarà l'accés i l'eixida escalonades i no es prestaran serveis complementaris com el de cafeteria, entre altres mesures que detalla l'ordre.

Les persones amb símptomes de COVID-19, aquelles a les quals se'ls haja diagnosticat la malaltia o les que hagen estat en contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada, hauran de continuar aïllades.

Pujar