28 de novembre de 2020 28/11/20

Així obriran des d'aquest dilluns comerços, restaurants, perruqueries i altres serveis

Així obriran des d'aquest dilluns comerços, restaurants, perruqueries i altres serveis - (foto 1)
  • El BOE aclareix com han d'obrir tots aquests comerços per a complir mesures de seguretat

El Boletín Oficial del Estado ha publicat est dilluns l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'adopten diferents mesures destinades a flexibilitzar determinades restriccions en matèria de comerç minorista, hostaleria i restauració, que van ser establides després de la declaració de l'estat d'alarma.

En l'àmbit del comerç minorista, la finalitat de la present Ordre és abordar la fase inicial destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, assimilades al comerç minorista, l'activitat del qual es troba suspesa, com ara perruqueries i centres d'estètica, serveis d'arranjaments i reparacions, i similars.

En aquesta fase 0, podran reobrir al públic aquells locals i establiments del comerç minorista i de serveis professionals que garantisquen el compliment d'una sèrie de condicions que permetran compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans i dels treballadors, evitant així un repunt de la malaltia.

Així mateix, es disposa que les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se, a més de mitjançant el servei de lliurament a domicili ja permés, mitjançant la possibilitat de recollida pel client en l'establiment, sempre que es respecten determinades mesures d'higiene, prevenció i aforament.

Condicions per a l'obertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats, a excepció d'aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d'aquells que tinguen caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior:

- S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguen habilitar zones d'espera a l'interior d'aquests.

- Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.

- S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.

El que es disposa en aquest capítol no serà aplicable a les activitats i els establiments i locals comercials detallistes amb obertura al públic permesa d'acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que podran continuar oberts en les mateixes condicions que tenien des de l'entrada en vigor del referit Reial decret.

Tots els establiments i locals que puguen procedir a la reobertura al públic podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garantisquen una recollida escalonada que evite aglomeracions en interior del local o el seu accés.

Els desplaçaments a establiments i locals podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobe disponible en aquest.

Condicions en les quals han de desenvolupar-se les activitats d'hostaleria i restauració

Les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l'interior dels establiments:

- En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.

- En els serveis de recollida en l'establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l'establiment fixarà un horari de recollida d'aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l'establiment.

L'establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l'intercanvi i pagament. Haurà de garantir-se la deguda separació física.

En aquells establiments que disposen de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i conducta a la seua posterior recollida.

Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes. La present Ordre ministerial inclou mesures d'higiene i aforament, mesures de prevenció de riscos per al personal i mesures de protecció i higiene aplicables als clients. Entrarà en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de maig de 2020 i mantindrà la seua eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues.

Pujar