20 de gener de 2021 20/1/21

Agricultura remetrà en breu a la Fiscalia l'informe sobre les encomanes denunciades

  Entre març i juliol del 2016, la conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural va encomanar a l'empresa pública TRAGSA l'execució de tres actuacions relacionades amb la lluita contra patologies vegetals i animals, per valor de 4.091.799,07 euros.

  Les encomanes corresponien a la Campanya de lluita contra la Ceratitis capitata Wied (mosca de la fruita) i la Batrocera oleae Gmelin; Vigilància i control de les malalties de Aujeszky (dins del Programa Nacional de Vigilància Porcina), influenza aviari i resta de patologies animals amb incidència en explotacions de la Comunitat Valenciana, i el Pla de Control de Rhynchophorus ferrugineus (Picudo roig de les palmeres).

  Davant les informacions difoses sobre aquest tema sobre l'assumpte, la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural informa del següent:

  - L'elecció de TRAGSA per a aquestes encomanes qüestionades respon tant a criteris econòmics com per motius d'especialització, experiència, condicions tècniques i mitjans disponibles en l'empresa TRAGSA. Les encomanes han seguit la tramitació habitual, i compten amb la conformitat de la Intervenció Delegada i l'Advocacia de la Generalitat.

  - El règim jurídic de TRAGSA s'estableix pel Reial decret 3/2011 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i pel Reial decret 1072/2010, pel qual es desenvolupa el règim jurídic de l'empresa i de les seues filials. Segons aquesta normativa, TRAGSA és un mitjà propi de les Comunitats Autònomes, i per tant també de la Generalitat Valenciana, susceptible de rebre encomanes de gestió.

  - TRAGSA compta amb àmplia experiència en aquest tipus d'encomanes, en les quals treballa amb la Conselleria des de fa diversos anys: en el cas de la mosca de la fruita, des del 2002; en el del picudo roig, des del 2004; i en el de les patologies animals des del 2014.

  - Els encàrrecs, i per tant, la despesa generada amb ells, tenen una fi pública clarament delimitat, d'importància per a la Comunitat Valenciana, i fins i tot en la resta de l'Estat, donada la gravetat que podrien tenir els efectes del picudo roig en els palmerars o la mosca de la fruita en els cítrics.

  - L'obertura de diligències de recerca suposa la petició d'informació sobre els extrems plantejats en la denúncia formulada.

  Totes les encomanes poden consultar-se en el Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana

  La Conselleria confia que una vegada analitzada aquesta informació quede clara la legalitat de les actuacions qüestionades.

  Pujar