Castellano

El Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient dictamina favorablement la protecció legal del Monument Natural el Límit K/T Capa Negra d'Agost

El Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient dictamina favorablement la protecció legal del Monument Natural el Límit K/T Capa Negra d'Agost
  • L'àrea subjecta a protecció té una extensió inicial de 156,86 hectàrees

  • El Consell aprovarà el Decret de declaració en breu

El Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient ha recolzat la protecció del Monument Natural el Límit K/T Capa Negra d'Agost, a través d'una normativa legal.

Així ho ha decidit el Consell en la seua reunió del 28 de gener, que va estar presidit per la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Mireia Mollà, i una vegada culminat el període d'al·legacions, suggeriments o observacions.

La protecció d'aquest monument natural es fonamenta en el seus excepecionales valors geològics i cobra rellevància en tractar-se d'una figura de protecció ambiental que reforcen no només la seua preservació sinó el desenvolupament rural de l'entorn.

En concret, l'àrea subjecta a protecció té una extensió inicial de 156,86 hectàrees, i es troba íntegrament al municipi d'Agost, l'ajuntament del qual ha tingut un paper rellevant en el procés de protecció. Serà, quan en breu ho aprove el Consell, el primer monument natural protegit com a testimoni de la rica geodiversitat de la Comunitat Valenciana.

El Límit K/7 Capa Negra d'Agost (Alacant) és un aflorament estratigràfic de rellevància internacional consistent en una seqüència de margues i argiles dins les quals es troba registrat el trànsit entre els períodes cretaci i paleògen.

Aquest trànsit va vindre determinat pels efectes de l'impacte d'un gran meteorit al costat de la península del Yucatán (Mèxic) que donaria lloc a una de les extincions en massa més severes de la història de la Terra, fa 66 milions d'anys.

Pujar