30 de noviembre de 2020 30/11/20

La moció de Guanyant Torrent sobre el pacte de l’aigua dona peu a la constitució d’una comissió d’anàlisi

  Una moció de Guanyant Torrent, servirà de base perquè una comissió delegada de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de de la vilat estudie la possibilitat de recuperar una gestió pública, integrada i participativa del cicle urbà de l'aigua d’aquesta localitat de la comarca de l’Horta.

  La plataforma ciutadana opina que el dret a l'aigua és un dret humà universal essencial. De fet, el regidor de Guanyant Torrent, Jaume Santonja, opina que “la disponibilitat i l'accés individual i col•lectiu a l'aigua potable han de ser garantits com a drets inalienables i inviolables de les persones, perquè l'aigua és un bé finit indispensable per a la vida de tots els éssers humans i ha de ser regulat amb criteris d'eficiència i solidaritat, sobre la base dels principis d'igualtat, equitat i no discriminació”.

  El text que servirà de base es fonamenta en directives i resolucions europees i de les Nacions Unides que reconeixen que “el dret a l'aigua potable i el sanejament és un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans”. Per a això, Guanyant Torrent proposa tenir en compte la ciutadania i garantir una dotació mínima entre 60 i 100 litres per persona i dia i el compromís de no tallar el subministrament en casos d'impagament justificats socialment.

  D’aquesta manera, es troba com a imprescindible establir un model de gestió integrada que permeta tenir una visió de conjunt dels serveis prestats, així com dels ecosistemes implicats d’on es pren i aboca l'aigua de proveïment i sanejament.

  Per a més es pensa que des de la gestió pública, es poden prestar els serveis públics complint amb els estàndards més exigents de qualitat i eficiència, comptant amb el compromís i responsabilitat dels treballadors que presten aquests serveis, i garantint una gestió transparent en la qual participe la ciutadania.

  Així doncs, l’Ajuntament de Torrent, amb aquesta comissió que ha dimanat de la moció presentada per la plataforma ciutadana, es comprometrà a vetllar per la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua en la ciutat, d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua, des de l’àmbit mediambiental, econòmic i de gestió d’aquest bé universal.

  Subir