27 de noviembre de 2020 27/11/20

Guanyant Torrent vol recaptar l’IBI procedent de les esglésies

  Guanyant Torrent, es va veure obligat a canviar el sentit del seu vot respecte de la proposta de cobrament de l’IBI a les esglésies, hagut compte del canvi de redacció introduït per Compromís en el mateix moment del desenvolupament del plenari en què s’hi va tractar aquest assumpte.

  Aquesta decisió va situar del costat no desitjat aquesta plataforma ciutadana, ja que l’objectiu primer de Guanyant Torrent no era altre que instar l’Estat a la modificació de la llei perquè aquesta permeta amb urgència establir recàrrecs en l’IBI sobre les propietats de les esglésies.

  El canvi sobtat del redactat de l’esmena presentada per Compromís, mitjançant el qual el text original d’aquesta passava del cobrament de l’IBI dels edificis no dedicats al culte, a una mera relació dels bens propietat de l’església catòlica, amb la publicació del muntant que suposaria cobrar l’esmentat impost, va fer que el regidor de Guanyant Torrent optara per la seua posició contrària a aquesta redacció.

  Així les coses, aquesta Plataforma Ciutadana es manté del cantó d’aplicar la llei per igual a tota la ciutadania i de posar en valor totes les taxes i obligacions ciutadanes per a tota la ciutadania, sense distinció de color polític o credo religiós.

  “Sols les interpretacions entorcillades del grup municipal Compromís, han fet que Guanyant Torrent mantinga com a irrenunciables les propostes electorals amb que va presentar-se el passat 25 de maig davant la ciutadania” afegia en acabant el Plenari, el regidor d’aquesta formació, Jaume Santonja.

  Des d’aquesta Plataforma Ciutadana es considera que és vital, fonamental i clau, assegurar un finançament ample, suficient i autònom a disposició de l’Ajuntament, finançament que sempre haurà de basar-se en els principi d ela progressió, la suficiència i les noves eines de finançament.

  Per aquesta raó Guanyant Torrent manté que s’ha d’aplicar una tributació basada en aquestos principis i per la derogació del privilegi fiscal a l’IBI o altres impostos, taxes i preus públics per a qualsevol confessió religiosa i altres entitats.

  Subir