elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

El valors cadastrals de les terres dels Marenys baixaran entre un 80% i 90% a partir de l’any 2016

  L'alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha informat que la Gerència Regional del Cadastre ho ha confirmat en el transcurs d'una reunió mantinguda fa uns dies en aplicació de la reforma de la Llei Hipotecària i de Cadastre. Com a conseqüència de l’aplicació de la nova llei, la Gerència del Cadastre efectuarà d’ofici una nova ponència de valors parcial per tal d’adequar a preu de mercat els valors cadastrals d’aquells terrenys urbanitzables que pertanyen a sectors no urbanitzats. D’aquesta manera, a partir de l’any 2016, els propietaris dels terrenys pagaran una contribució (IBI) d’acord amb el valor real d’eixos immobles.

  L'Ajuntament de Tavernes el passat mes d’agost de 2014 va sol·licitar al Cadastre una nova ponència de valors parcial per tal que computaren cadastralment amb valors nous els terrenys declarats urbanitzables però que no s’havien urbanitzat. L’Ajuntament sol·licitava precisament que els propietaris d’estos camps en zones urbanitzables deixaren de pagar una contribució desproporcionada per a uns terrenys que a efectes pràctics són rústics.

  Cal indicar també que l'Ajuntament ha obtingut el compromís per part del Cadastre que, en cas que la reforma de la Llei Hipotecària i del Cadastre no vaja endavant, s’efectuaria de totes maneres la ponència de valors parcial per als sectors que el govern municipal va sol·licitar en agost de 2014.

  L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha valorat molt satisfactòriament la reunió mantinguda amb la Gerència de Cadastre ja que “O bé amb una reforma legislativa o bé amb una nova ponència de valors, a partir del 2016, els propietaris de camps en zones urbanitzables deixaran de pagar una contribució excessiva. Hi ha propietaris d’estes terres que són propietaris de tota la vida o per herències familiars. Aleshores, estem parlant de gent de a peu que no va especular en l’època del boom urbanístic.”

  El PGOU de Tavernes es va aprovar a finals de l’any 2004 i, en aquell moment, només en la Platja, un milió de metres quadrats passaren de rústics a urbanitzables. Deu anys després, només s’ha urbanitzat el Sector 12, el conegut com a Sector Canal. Sectors com el 19, 17, 16, 15, 14, 13 i 6 estan encara per urbanitzar i sense ninguna perspectiva que arriben a urbanitzar-se ja que ni la conjuntura econòmica acompanya, ni tampoc l'actual PGOU assegura serveis essencials bàsics com la depuració de les aigües o la llum.

  L’Ajuntament de Tavernes recapta actualment 600.000 euros anuals en concepte de la contribució aplicada a camps situats en zones no urbanitzables. A partir de 2016, el consistori passarà a recaptar només 90.000 euros pel mateix concepte.

  El govern municipal de Tavernes va impulsar una baixada dels valors cadastrals del 20% per a tots els béns immobles de la ciutat. La baixada dels valors va tindre efectes a partir de l’1 de gener de 2014. La mesura d'ara, junt a la nova ponència de valors parcial, posa trellat a uns valors cadastrals que Tavernes tenia des de l’any 2006 i canviar la situació era una de les principals reivindicacions en la legislatura.

  Subir