elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L'Ajuntament de Tavernes licita els serveis de temporada de platja

  El regidor d'Hisenda i Medi Ambient, Perfecto Benavent, ha confirmat que el plec de clàusules administratives de la licitació dels serveis de temporada en la platja per als anys 2015 i 2016 s'ha basat en el Pla Municipal d'Explotació.

  El Pla d'Explotació, segons ha dit el regidor, determina les instal·lacions a emplaçar en la zona de platja, la identificació i localització precisa així com l'especificació de dimensions màximes i usos a destinar en cadascuna. "Va estar redactat per l’Ajuntament el passat gener, i l'Ajuntament sol·licitarà a Demarcació de Costes l’autorització per ocupar el domini públic maritimoterrestre amb les instal·lacions desmuntables i sense dret a indemnització en cas que l'organisme les denegue".

  Perfecto Benavent ha explicat que l'Ajuntament ha modificat la duració del contracte, que serà de dos anys, amb prorroga d'un any més de mutu acord i màxim de tres, de manera que la temporada estival començarà el dia 1 de juny i acabarà el dia 30 de setembre de cada any. "Les adjudicacions seran per procediment obert, forma subhasta a l'alça. Enguany Hem simplificat bastant el plec de condicions i es dóna llibertat a la iniciativa privada, demanant els permisos corresponents, perquè sol·licite poder fer les activitats de captació de clients, activitats i propaganda, sense estar encorcetada en una programació prefixada".

  El regidor ha confirmat que amb l'objectiu de potenciar la platja i les activitats turístiques s'han incrementat les hores d'obertura dels quiosquets, que podran romandre oberts fins a les 23:30 hores "però la música l'hauran de tancar a les 22 hores per facilitar el descans dels estiuejants. Tampoc podran oferir revetlles o actuacions musicals".

  La subhasta per adjudicar l'explotació del servei està oberta a persones físiques i jurídiques i el termini per presentar proposicions serà fins el pròxim dia 27 inclusive, en el registre general de documents de l'Ajuntament.

   

  Subir