elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L’Ajuntament de Tavernes beneficia a 8 estudiants més en incrementar els llocs de practiques formatives remunerades per a l’estiu

  La regidoria de Personal, que dirigeix Perfecto Benavent, ha aconseguit incrementar les 28 places inicials del programa “la Dipu et beca”. Seran 8 estudiants més qui es beneficiaran de les practiques remunerades en dependències o serveis de l’Ajuntament.

  El regidor de Personal, en nom de l’Ajuntament, havia expressat a la Diputació que Tavernes podia incrementar el número previst de beques si es quedaven beques sense donar. Així ha ocorregut i al final, per distints motius, no s’ha cobert l’oferta en alguns municipis, per la qual cosa Tavernes ha augmentat el nombre inicial de 28 i beneficiar a 8 estudiants més amb aquestes pràctiques remunerades al municipi.

  Perfecto Benavent ha explicat que, com la baremació de les sol·licituds d’estudiants ja està efectuada, els tècnics municipal han de valorar els llocs són més precisos i procediran a assignar-les 8 places, cosa que es comunicarà als interessats.

  Els estudiants en pràctiques reben una beca de 1000 euros pel tota dels dos mesos de pràctiques. La Diputació de Valencia aportarà sobre els 28.800 euros mentre l’aportació de l’Ajuntament de Tavernes serà de 9.720 euros, repartits entre els 7.200 euros al programa i uns 2.520 euros en concepte de retencions corresponents a les cotitzacions de la Seguretat Total.

  El programa està dirigit a joves majors de 18 anys que cursen ensenyaments oficials de cicles formatius de formació professional o ensenyaments universitaris oficials de grau, diplomatura o llicenciatura o màster oficial.

  Subir