11 de abril de 2021 11/4/21

L'Ajuntament de Tavernes adjudica el contracte del servei de control de plagues

    La regidora de Serveis Públics, Llum Sansaloni de Compromís, ha adjudicat per procediment negociat sense publicitat el contracte del servei de control de plagues de Tavernes. L’adjudicació s’ha dividit en dos lots, referits el primer al control de la legionel·la en els edificis públics i centres escolars de Tavernes i un segon lot específic per a la lluita contra les plagues.

    La regidoria va convidar a tres empreses, de les quals han presentat oferta les empreses “Companyia de Tratamiento Levante SL”(CTL SL), “José Ramón Ortuno Molins” i “Eco-Tratamientos y Servicios”.

    La resolució final ha estat adjudicar el contracte denominat “lot 1” del servei de control de plagues de Tavernes, referit a l’eradicació de la legionel·la, a José Ramón Ortuño Molins, pel preu de nou mil huit-cents euros (9.800,00€) i el contracte del servei de control de plagues de Tavernes a I'empresa Companyia de Tratamiento Levante SL”(CTL SL) pel preu de 3.083,30€.

    Subir