20 de febrero de 2020 20/2/20

Treballs cadastrals de regularització al municipi

    El nostre municipi està inclòs en el calendari de regularització previst per la Direcció General del Cadastre per al primer semestre del 2014. Un procediment que es pot finançar, homogeni i normalitzat que es durà a terme per la Direcció General del Cadastre a través de l'empresa pública Segipsa, que persegueix dos objectius: la lluita contra el frau i l’impuls del finançament local.

    A partir del 30 d'abril vindrà a Silla l'empresa Seguipsa per a realitzar treballs de camp (amb una duració màxima de 6 mesos) i controlar les noves altes cadastrals que durant aquests últims anys s'han produït. Una vegada finalitzat aquest procediment en què es tindrà el municipi totalment actualitzat, s'adoptaran mesures per al manteniment cadastral.

    Els immobles objecte del procediment seran els urbans i rústics amb construcció que hagen incomplit l'obligació de declarar, ja siga per obra nova, ampliacions, reformes integrals, rehabilitacions… així com les basses.

    Subir