5 de marzo de 2021 5/3/21

Silla tindrà línea directa amb La Fe

    En breu quedaran solucionades les desavinences que s'han donat amb les rutes dels autobusos que porten els nostres veïns al seu hospital de referència que és La Fe de València. Després d'haver rebut l'Ajuntament de Silla, com a Administració pública, diverses rutes, en concret sis, per part de la Conselleria per a veure quina era la millor opció per al nostre municipi, i després de diversos estudis per part de l'Oficina Tècnica, l'Ajuntament de Silla ha decidit que la més adequada és la número 182

    Aquesta línia, de la qual hi adjuntem un plànol, parteix des de la plaça de Sanchis Guarner, té diverses parades dins del municipi (av. d’Alacant, av. Reis Catòlics, C/. València, av. de l’Albufera i av. d’Espioca) i la destinació final és l’hospital La Fe. La Generalitat, una vegada accepte la nostra decisió, ja ho adjudicarà a una de les empreses que opte a la concessió.

    Subir