elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Silla obliga a la neteja de parcel•les i al manteniment dels edificis de més 50 anys

  • Des que Serafín Simeón va començar el seu mandat, s'han incoat en total 110 ordres d'execució i requeriments

Des que l'equip de govern encapçalat per Serafín Simeón va entrar a governar al juny del 2011, s'han incoat un total de 110 ordres d'execució pel que fa al manteniment dels edificis i parcel·les per motiu de seguretat, salubritat i ornat públic.

Concretament, a la Bega s'han iniciat 30 expedients administratius per a la neteja de parcel·les, 15 de les quals ja s'han netejat i fumigat i els propietaris han mostrat el compromís de mantindre-les netes. De moment queden 19 expedients per iniciar que s’hauran d'aprovar en pròxima Junta de Govern.

Hi ha un gran nombre de solars privats que pateixen un abandonament i es converteixen en abocadors de qualsevol tipus de residus, la qual cosa implica un perill de salubritat per al veïnat, especialment en els mesos d'estiu. L'obertura d'expedients que s'està executant des de la Regidoria de Territori i Habitatge és com a conseqüència de la denúncia de veïns o per inspeccions dels tècnics de l'Ajuntament. El procediment comença amb un requeriment de l'Ajuntament enviat al propietari, el qual té un mes per a procedir a la seua neteja o tancament en alguns casos. Si el propietari no procedeix a l'execució d'allò que ha requerit el consistori, aquest executaria les obres de la neteja i passaria el càrrec als titulars.

Així mateix, l’Ajuntament ha realitzat un estudi sobre l’estat de conservació dels edificis a la zona residencial del municipi i ha incoat 17 expedients de requeriment de CIP (certificats d’inspecció periòdica als edificis de més de 50 anys) els quals presentaven més riscos per perill de caiguda d’enderrocs a la via púbica i altres patologies; queda pendent la incoació i tramitació d’aproximadament 1041 expedients.

Subir