25 de enero de 2021 25/1/21

Selecció de treballadors agrícoles dins del Programa de foment de l’ocupació agrària

  • En col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal, SEPE – Corporacions Locals

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha subvencionat l’Ajuntament de Silla amb 18.613,15 euros per a la realització de l’obra anomenada Reconstrucció de marges i neteja de llits i fonts naturals, amb una durada d’un mes en el marc del Programa de foment de l’ocupació agrària en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal, SEPE – Corporacions Locals.

Els treballadors desocupats que es contractaran per a l’execució de l’obra són 11 peons i 2 capatassos a jornada completa. La data prevista d’inici és el 19 d’agost de 2013 i la finalització el 18 de setembre de 2013.

Les condicions per poden participar en el procés de selecció els desocupats agraris són:

Estar inscrits en el SERVEF com a desocupats del sistema agrari.

Acreditar la condició de treballador agrari justificant haver estat donat d’alta en el sistema especial agrari (SEA) almenys 3 mesos en l’últim any i 1 dels mesos ha d’estar comprés en l’any 2013.

La selecció es realitzarà segons les bases reguladores del programa aprovades pel SEPE, per una comissió de baremació de composició mixta, on es ponderen els criteris següents principalment:

-Responsabilitats familiars en el termes establerts en les bases.

-Major període de permanència com a demandant d’ocupació.

-Ser o no perceptor de prestacions.

Les persones interessades que complisquen els requisits poden acudir a aDES o al Centre SERVEF de Silla del 9 al 12 de juliol.

Subir