4 de marzo de 2021 4/3/21

La RECS premia un programa executat des de l’àrea de salut publica

    L’Ajuntament de Silla ha rebut l'import de 2.985 euros pel projecte presentat sota el títol “Programa d'educació física regular i alimentació saludable” que s'ha executat des de l'Àrea de Salut Pública de l'Ajuntament de Silla. Un treball que entra dins del projecte de ciutats saludables promogut per l'OMS a Europa.

    La concessió de l'import s'ha atorgat una vegada realitzat el procés de valoració dels projectes presentats en el marc de l'Acord de col·laboració subscrit entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l'any 2013 una vegada resolta l'adjudicació d'ajudes per a les diferents línies de suport.

    El municipi de Silla forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS), que és una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) constituïda l'any 1988. La línia principal d'actuació de la RECS és assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut. Una comunicació que permeta l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament de projectes entre ciutats, amb altres nivells de l'Administració i amb altres organitzacions, per a promoure l'acció comuna en la promoció i protecció de la salut.

    Subir