25 de enero de 2021 25/1/21

Programa d’ajudes per la primera contractació

  Ja han eixit publicades les ajudes destinades a afavorir el treballador autònom o per compte propi que realitze una CONTRACTACIÓ INDEFINIDA O TEMPORAL del PRIMER TREBALLADOR. (ORDE 45/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - DOCV 7468, 18/02/2015).

  Els sol·licitants han d’acreditar el compliment de les següents condicions:

  − Les contractacions han de subscriure’s des de l’endemà de la publicació de l’ordre.

  − La persona ha de pertànyer al col•lectiu majors de 45 anys, joves menors de 30 anys o persones que han estat desocupades als Centres SERVEF per un període ininterromput de més de 365 dies previs a la data de contractació.

  − En el cas de les ajudes per contractació indefinida, s’ha de mantindre la relació laboral amb el treballador almenys durant 12 mesos.

  − En el cas de les ajudes per contractació temporal, s’ha de mantindre la relació laboral amb el treballador durant el període de 3 o 6 mesos que s’haguera subvencionat.

  La quantia de les ajudes per la primera contractació ascendirà a:

  - Contracte indefinit a jornada completa: 5.400 € (6.000 € si la persona contractada és una dona).

  - Contracte temporal a jornada completa de, com a mínim, 6 mesos de duració: 3.100 € (3.600 € si la persona contractada és una dona).

  - Contracte temporal a jornada completa de, com a mínim, 3 mesos de duració: 1.500 € (2.000 € si la persona contractada és una dona).

  - Contracte temporal a temps parcial. Com a mínim 20 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

  El termini de presentació de sol•licituds serà des del 19 de febrer de 2015 fins al 30 de maig de 2015.

  Per a més informació pots consultar el portal de l’Agència AFIC de Silla: www.portaldelcomerciante.es/silla

  Subir