16 de enero de 2021 16/1/21

30 persones treballen en el nou taller d’Ocupació Millora Silla

    ADES ha posat en marxa el nou Taller d’Ocupació “Millora Silla” que té una duració de 6 mesos i en el qual participen 30 alumnes treballadors, que compaginen la formació i el treball en les especialitats de jardineria, neteja d’edificis públics i electricitat, amb un contracte de formació.

    Les actuacions del Taller consistiran en la preparació, la instal·lació i manteniment dels jardins, la neteja de superfícies i mobiliari, així com la instal·lació, la millora de l’eficiència energètica i el manteniment de la xarxa elèctrica i l’enllumenat exterior de la Nau de la Cultura, el Centre de Formació i les zones industrials.

    El Pla de Formació recull tots els coneixements, la qualificació i l’adquisició d'experiència professional que es pretenguen transmetre a l'alumne treballador en formació professional per a l'ocupació i la formació complementària de caràcter modular relacionada amb l'alfabetització informàtica, sensibilització mediambiental i prevenció de riscos laborals.

    Subir