5 de marzo de 2021 5/3/21

L'Ajuntament de Silla i la Diputació de València firmen un conveni

  Ahir, en sessió plenària, la corporació municipal va aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Silla i la Diputació de València que, amb una ajuda econòmica estimada en 798.043,51 euros, possibilitarà l'execució de les actuacions següents:

  - Millores en la rotonda d'enllaç de l'actual carretera de la Diputació amb l'avinguda d'Espioca.
  - Repavimentació i senyalització de l'avinguda de Picassent entre la rotonda d'enllaç amb l'autovia i la rotonda de connexió amb l'avinguda d'Espioca.
  - Millores de senyalització horitzontal i vertical en tot l'àmbit d'actuació de l'avinguda amb revitalització de la imatge i dels accessos a les indústries.

  L'Ajuntament de Silla és qui ha de redactar el projecte i contractar l'obra. Aquest tipus d'actuacions disposades per la Regidoria d'Obres Públiques i Urbanisme s'han decidit per raons de seguretat viària i pel deteriorament de la pavimentació de l'avinguda d’Espioca, ja que en aquest moment no ha de menysprear-se la importància de posar en valor el teixit industrial per a així potenciar la seua recuperació.

  “Aquesta avinguda, que és la que vertebra el teixit industrial del municipi, ha patit un deteriorament important a causa precisament a la intensitat i el trànsit pesat que ha de suportar. Aquest deteriorament està afectant de forma directa la seguretat viària, amb el consegüent risc que això comporta”, va afirmar ahir en el Ple el regidor d'Obres Públiques, Isidro Prieto.

  “Resulta necessària, per al municipi de Silla, la millora de l'actual enllaç de l'antiga VP-3065, de titularitat de la Diputació, amb la rotonda de l'avinguda d'Espioca, eix central dels polígons industrials de Silla, millores que es concretarien en pavimentació, senyalització, semàfors i enllumenat públic”.

  Subir