16 de enero de 2021 16/1/21

L’Ajuntament de Silla, aDES, sol·licita un nou Taller d’Ocupació al SERVEF

  L’Ajuntament de Silla ha sol·licitat un Taller d’Ocupació al SERVEF que possibilitaria la formació i l’ocupació de 30 persones desocupades del municipi en jardineria, neteja d’edificis públics i electricitat.

  El Taller anomenat “Revalorització i millora de l’eficiència energètica d’espais públics, urbans i industrials del municipi de Silla” compta amb un pressupost de 286.981,80 euros dels quals 15.000 són aportació municipal.

  El Taller tindrà una duració de 6 mesos i els alumnes, alhora que es formen, tindran un contracte de formació des de l’inici.

  Les actuacions del Taller consistiran en preparació, instal·lació i manteniment dels jardins, neteja de superfícies i mobiliari, així com la instal·lació, millora de l’eficiència energètica i manteniment de la xarxa elèctrica i l’enllumenat exterior de la Nau de la Cultura, el Centre de Formació i zones industrials.

  El Pla de Formació preveu tots els coneixements, la qualificació i l’adquisició d'experiència professional que es pretenguen transmetre a l'alumne treballador en formació professional per a l'ocupació i la formació complementària de caràcter modular relacionada amb l'alfabetització informàtica, sensibilització mediambiental i prevenció de riscos laborals.

  Subir