elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Generalitat Valenciana autoritza la crema controlada de la palla de l’arròs

  L’ajuntament de Silla ha rebut autorització per part de la Generalitat Valenciana per a la crema controlada de la palla de l’arròs, en els tancats relacionats en els informes de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia.

  Els tancats on queda autoritzada la crema de la palla de l’arròs són:

  - tancat dels Germanells
  - tancat del Comú
  - tancat del Dulero
  - tancat del Sequiaset
  - tancat del Desaigüe
  - tancat de la Torreta Ampla
  - tancat de la Bega
  - tancat del Rorro
  - tancat dels Calvo o de Mustieles
  - tancat dels Uisos
  - tancat del Lluent
  - tancat del Palaco o de Plus-Ultra
  - tancat del Pasiego
  - tancat del Rioler
  - tancat de la Ratlla

  La palla s’ha de cremar en condicions de vent de forma que el fum no vaja amb direcció al poble. La palla ha d’estar seca.

  Els agricultors que desitgen cremar la palla hauran d’avisar prèviament al servei de vigilància rural.

  Subir