elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Facturació electrònica a Silla

  L’Ajuntament de Silla admetrà, a partir del 15 de gener de 2015, la presentació, per mitjans electrònics, de factures emeses per proveïdors que hagen entregat béns o prestat serveis en aquesta Administració, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrónica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic

  Per remetre les factures en suport electrònic, l’Ajuntament de Silla va a posar a disposició de la ciutadania un punt general d’entrada de factures electròniques en la plataforma FACe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, habilitada en la següent URL: https://face.gob.es/es.

  Podran accedir mitjançant els següents codis:

  Ajuntament de Silla, CIF-P4623200E: LO1462303

  Organisme Autònom Conservatori de Musica de Silla, CIF-Q4601153B : LA0003947

  Fins els 5.000,00 € estaran exemptes de presentar factures electròniques i les podran presentar en paper.

   

  Subir