elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Ja es coneixen les bases dels premis 'Rosa Antich' i 'José Zaragozá'

    L'Ajuntament de Silla, a través del Departament d'Educació, lliurarà pròximament els premis per a incentivar l'estudi en els joves: el premi “Rosa Antich” al millor estudiant de batxillerat; i el de ”María i José Zaragozá” a l'expedient més alt de cicle formatiu de grau superior. Els premis es lliuraran en un acte públic que es realitzarà a la Venta de Sant Roc el dia 10 de juliol, a les 13 hores.

    Podran aspirar als premis les persones empadronades a Silla, amb una antiguitat de dos anys, com a mínim, que hagen cursat els estudis de batxillerat o de cicles formatius de grau superior en els dos cursos immediatament anteriors, amb una nota mitjana no inferior a notable i sense haver suspés cap assignatura.

    L’alumnat que aspire als premis presentarà una sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament de Silla fins al dia 16 de juny, tot adjuntant-hi el certificat d’empadronament i el certificat acadèmic expedit pel centre on s’hagen realitzats els estudis (originals o còpia compulsada). A la sol·licitud s’haurà d’indicar, necessàriament, telèfon o telèfons i correu electrònic de contacte.

    El jurat examinarà les sol·licituds i la documentació i resoldrà sobre l’atorgament en el termini de temps més curt possible, com a màxim el dia 6 de juliol.

    Subir