25 de octubre de 2020 25/10/20

50 comerços de Silla obtenen l'acreditació de "Green Commerce"

    L’Ajuntament de Silla, per acord de la Junta de Govern de 2 de març 2012, es va adherir al projecte europeu Green Commerce de la Conselleria de Comerç i el 22 d’octubre de 2012 va signar el conveni de col•laboració.

    El conveni amb la Conselleria de Comerç té com a objecte la implantació al municipi de Silla de la metodologia del projecte europeu LIFE-GREEN COMMERCE, que permetrà obtindre als comerços que complisquen els requisits el reconeixement “Green Commerce” a la seua gestió i compromís ambiental.

    L'Ajuntament de Silla, per acord de 22 de juny de 2014, va acordar atorgar del distintiu “GREEN COMMERCE” a 50 comerços de Silla que es van adherir al projecte i complien els requisits.

    Subir