elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

El PSOE es fa ressò del "mal estat" del paviment de parcs infantils

El PSOE es fa ressò del "mal estat" del paviment de parcs infantils

  El Grup Municipal Socialista s'ha fet ressò, de que "cada vegada son més abundants les queixes dels veïns pel deficient estat en què es trova el paviment de les zones de jocs infantils d'alguns parcs, els “columpios”, bancs, ... i en general de tots els elements tant principals com auxiliars que formen els diferents parcs de Benifaió".

  "Aquestos desperfectes poden ser causa d'accident dels xiquets i de les xiquetes del nostre poble que els utilitzen en el dia a dia. El deteriorament i mal estat general que presenten moltes de les àrees de joc infantils i dels parcs de Benifaió, són derivats d'un total abandó per part de l'equip de govern".

  "La seguretat als parcs infantils és una responsabilitat municipal i des del Grup Municipal Socialista els reiterem que la nostra exigència és que s´ha de dur a terme una revisió completa d'aquestes instal · lacions".

  Per tot l'anteriorment indicat al plenari de hui presentem la següent moció amb aquestes propostes per el seu debat.

  PROPOSTA D'ACORD

  "Primer. - Que per part de la Regidoria corresponent, es realitze el més aviat, les obres de millora i acondicionament dels parcs del nostre poble".

  "Segon. - Que s'elabore un pla d'actuació i manteniment periòdic de les zones de jocs infantils i de forma general dels parcs del nostre poble".

  "Tercer. - Que es notifique la present proposta de resolució als departaments municipals pertinents per poder dur a terme el que en aquesta s'indica".

  Subir