1 de marzo de 2021 1/3/21

Es pagarà menys IBI a Villalonga en 2017

  Fa ara poc més d'un any, el 12 d'abril de 2016, l'alcalde Enric Llorca prenia la iniciativa i remetia un escrit a la Gerència Regional del Cadastre amb una petició d'ofici per tal que aquest organisme rebaixara el valor cadastral dels béns immobles de la localitat en un 9% per aquest exercici.

  Com és conegut, el valor cadastral és la xifra sobre la qual s'aplica el tipus fixat per cada ajuntament per al càlcul de l'impost de béns immobles o IBI. Amb la reducció negociada, els rebuts de l'impost per aquest exercici i posteriors serà substancialment menor, la qual cosa contribueix a l'economia domèstica i empresarial, no sols per la reducció neta de l'impost, sinó pel fet que també té repercussions positives en la declaració de la renda, de l'impost de patrimoni o en la liquidació de plusvàlues per qualsevol operació amb els dits béns.

  Tot i suposar una reducció dels ingressos municipals, que en un elevat percentatge depenen de la recaptació d'aquest impost, l'alcalde ha manifestat que:

  "La decisió ens obliga encara més a continuar en el camí de l'eficiència en l'administració dels recursos públics ,per tal de compensar amb una bona gestió aquesta important reducció dels ingressos municipals, però pensem que amb la decisió aconseguim que l'IBI siga més just per als nostres veïns i veïnes i que en general que les famílies es beneficien amb la mesura".

  Com a mostra, l'alcalde ha volgut fer la comparança fent servir el seu propi rebut d'IBI i on es pot comprovar que si en 2016 l'impost era de 404,39 €, amb la rebaixa, el mateix rebut per al 2017 és de 375,77 €. Aquesta proporció dependrà òbviament del valor de cada bé immoble, però ens dóna una clara idea de la importància del descompte en el rebut per aquest exercici i posteriors.

  Subir