24 de noviembre de 2020 24/11/20

L’Ajuntament de l’Alqueria amb l’educació vial

    L'ajuntament de l'Alqueria considera que l'educació en matèria de trànsit i seguretat viaria per als xiquets i xiquetes en edat escolar és molt important, pel que té de formació i conscienciació envers un tema tan present en la nostra societat com és el de la mobilitat i la convivència amb l'ús dels vehicles.

    És per això, i amb l'objectiu de donar als més menuts que ara estan en edat escolar una adequada educació vial i preparar-los davant els perills del trànsit rodat, i amb això prevenir i minimitzar els accidents i les seues conseqüències tant als nuclis urbans com a les carreteres, al darrer plenari s'ha acordat l'adhesió al "Conveni bilateral en matèria de creació, regulació i funcionament dels parcs infantils de trànsit" que la Direcció General de Trànsit ha proposat.

    El conveni estableix la col·laboració entre la Direcció General i l'Ajuntament de l'Alqueria per al desenvolupament de determinades accions en la matèria abans esmentada i més concretament les relacionades amb la creació i funcionament dels parcs infantils de trànsit.

    Amb la signatura ambdues institucions es comprometen, en grans trets, a promoure la mobilitat sostenible entre centres educatius i col·lectius, la formació dels mateixos així com la de monitors i policia local, a facilitat recursos didàctics i materials com vehicles o elements de senyalització per a fer possible una educació viària de qualitat i a col·laborar entre elles en tot allò que faça possible l'objectiu últim que el conveni pretén que no és altre que formar ciutadans conscients i responsables en relació al trànsit i els seus perills.

    Subir