1 de marzo de 2021 1/3/21

L’Ajuntament fa front a una segona multa coercitiva

  El 2 d’octubre de 2012 es va imposar una sanció a l’Ajuntament de la Pobla Llarga de 12.000 euros que no va liquidar l’anterior equip de govern

  L’actual equip de govern continua trobant-se amb problemes tots els dies i l’últim és una multa de 12.000 euros per una infracció tipificada en l’article 73 de la llei 10/2000 de 12 de desembre de residus de la Comunitat Valenciana.

  El 23 de maig de 2013 li se va requerir a l’Ajuntament la reparació del mal causat i el 24 de juliol de 2013 li se va imposar una primera multa coercitiva de 1.000 euros.

  El 31 de gener de 2014 es va tornar a comprovar per part de la Generalitat que no s’havia complit l’obligació de restaurar ambientalment el mal causat i es va imposar una segona multa coercitiva de 1.000 euros més.

  Tot a eixit a la llum després de comprovar que l’Ajuntament no podia rebre cap subvenció al no estar al corrent de multes, a l’igual que fa unes setmanes es va descobrir que no es podia rebre cap subvenció al no estar al corrent en hisenda per no pagar l’IVA per la venda d’un solar. IVA cobrat per l’Ajuntament en aquell moment.

  “La situació és molt complicada al nostre Ajuntament. No hi ha dia que no tingam que donar una solució a un problema de legislatures anteriors” comenta el Tinent Alcalde Ximo Vidal.

  Subir