elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Compromís per Ròtova sol·licita un despatx a l'Ajuntament per atendre el veïnat

Compromís per Ròtova sol·licita un despatx a l'Ajuntament per atendre el veïnat - (foto 1)

    Compromís per Ròtova ha sol·licitat a l'equip de govern disposar d'un despatx a l'Ajuntament per poder per reunir-se de manera independent i rebre visites de ciutadans. Al llarg de la legislatura passada, el govern va respondre que no hi havia disponibilitat d'espai. Des de Compromís entenem que “ens assisteix el dret i que, en un edifici reformat com el que tenim, és possible disposar d'un despatx; i, per tant, hem de poder cobrir esta necessitat”.

    Segons determina a l'article 27 del “Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”, “en la mesura de les possibilitats funcionals de l'organització administrativa de l'entitat local, els diversos grups polítics disposaran en la seu de la mateixa d'un despatx o local per reunir-se de manera independent i rebre visites de ciutadans, i el president o el membre de la Corporació responsable de l'àrea de règim interior posarà a la seva disposició una infraestructura mínima de mitjans materials i personals”.

    El grup municipal ha sol·licitat la instal·lació d'una bústia als baixos de l'Ajuntament, per a la correspondència oficial interior i la de procedència externa, que, a més, “facilitaria la recepció de correspondència exterior i de les comunicacions directes al grup municipal”.

    A més, també han sol·licitat que els plens extraordinaris adopten el mateix horari que l'ordinari (això és: 20:15h del dia marcat per la convocatòria emesa per l'Alcaldia), per tal d'afavorir l'assistència del veïnat, donada la condició d'acte públic i d'interés per a la població.

    Subir