elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Compromís presenta un recurs davant la negativa del PP a deixar gravar els plens

  • Jordi Puig: “és un dret que creiem que cal garantir, el de la llibertat d’informació”

Compromís per Ròtova ha presentat este matí per registre d'entrada de l'Ajuntament de Ròtova un recurs de reposició, previ al contenció administratiu, pel qual sol·licita que quede sense validesa l'acord de plenari de 3 de juliol d'octubre de 2013, relatiu a la possibilitat de poder gravar els plens municipals.

El grup municipal va presentar una moció al ple ordinari de 3 de juliol en la qual demanava que l'Ajuntament de Ròtova permet la gravació de les sessions plenàries de l'Ajuntament. La proposta d'acord de la moció fou rebutjada per sis (6) vots en contra (PP) i dos (2) a favor de Compromís per Ròtova. Tal com s'explicita la moció, existeix jurisprudència que reconeix el dret a la informació, que no ha estat tinguda en compte o respectada en la votació.

Per la qual cosa, i dins del termini legalment establert per la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el grup municipal ha presentat el recurs de reposició.

Moció rebutjada al passat ple
En el debat de la moció al ple del passat 3 de juliol, el PP va argumentar que “era un debat que es repetia"; que volen salvaguardar el dret a la intimitat i a no ser gravats per altres persones. Que anaven a votar en contra i esperaven que el seu partit també li done suport.

Tal com ha explicat el portaveu de Compromís a Ròtova, Jordi Puig, “insistim que és un dret que creiem que cal garantir, el de la llibertat d’informació. Ho diem per si no entenen perquè insistim en la gravació dels plens; els drets individuals i col·lectius, més enllà de les votacions, de les majories i minories, cal garantir-los”.

“Les actes del plens recullen els acords i el sentit de les votacions, amb comentaris succints de les intervencions. Les gravacions i les actes tenen utilitats i sentits diferents. Finalment, recordem que el ple és un acte públic, i que per tant no hi ha col·lisió davant el dret a la intimitat”. L’alcaldia respongué que la millor gravació era que el públic puga vindre al ple i enterar-se directament; tancà el debat i passa a votació, amb el resultat de sis vots en contra (PP) i dos a favor (Compromís per Ròtova).

Subir