2 de diciembre de 2020 2/12/20

L’Ajuntament sol·licitarà els productes per a lluitar contra la mosca de la fruita en els cítrics

L’Ajuntament sol·licitarà els productes per a lluitar contra la mosca de la fruita en els cítrics - (foto 1)

    L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona s'encarregarà d'arreplegar les peticions dels agricultors per sol•licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural els productes per a afrontar la campanya de la ceratitis capitata Wied, més coneguda com la mosca de la fruita, en varietats extraprimerenques de cítrics. El termini de presentació de sol•licituds a l’Ajuntament finalitza aquest proper dijous.

    En concret, la Conselleria repartirà de forma gratuïta les dosis dels productes que són necessaris per a un tractament per procediments terrestres de les varietats extraprimerenques, que són específicament: Marisol, Clausellina, Clemenrubí, Basol, Okitsu, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Beatriz, Loretina, Clemenpons, Esbal, Oroval i Satsuma Owari, Clemennapo, Mioro, Pri-23, Iwasaki i Primosole. L'Ajuntament elabora els llistats i els presenta en el Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria. Per tant, a càrrec de l'agricultor solament corren les despeses d'aplicació del producte.

    Les peticions hauran de realitzar-se al Centre Social de la Pobla de Vallbona i s’hauran d’adjuntar les dades personals de l'agricultor i les dades referides a les parcel•les: la superfície, la ubicació i l'edat de plantació. S'elaborarà un llistat independent per a cada varietat. A més, s'haurà d'adjuntar un resum final per varietats que indique la superfície de cada varietat, així com la suma total de totes elles.

    El producte fitosanitari que es repartirà serà el Lambda cihalotrin 1,5 %, que serà repartit a raó de 325 cc / ha, i 325 cc de proteïna hidrolitzada per hectàrea. Des de l'Ajuntament s'ha informat que el producte serà utilitzat per a la realització d'un tractament en polvorització esquer, i no estarà autoritzat el seu ús en aquelles parcel•les la producció de les quals es destine a exportació als Estats Units.

    Subir