1 de marzo de 2021 1/3/21

EUPV denuncia la situació d'abandonament dels espais protegits de les comarques de Castelló

    Jesús Monleón Peiró, candidat autonòmic d'EUPV ha destacat la deficient situació en què es troben els espais protegits de les nostres comarques. “L'administració del PP ha anat progressivament prioritzant el clientelisme abans que la salvaguarda de l'interès general en el manteniment, millora i protecció d'aquests espais, només així poden entendre's els successius acomiadaments de personal tècnic d'aquests enclavaments mentre s'han mantingut els llocs de designació política”.

    El candidat autonòmic d'EUPV recorda: “Actualment només quatre tècnics supervisen la gestió de tots els espais naturals protegits del País Valencià, entre ells més de vint parcs naturals i altres tants paratges naturals municipals. Per contra, es mantenen una gran quantitat de càrrecs polítics, en alguns casos sense cap coneixement tècnic en el medi natural i que no aporten res a la gestió dels espais. Aquests càrrecs, anteriorment denominats ‘directors-conservadors’ van ser modificats en 2011 per a garantir per part de l'administració autonòmica l'elecció discrecional dels mateixos, ara amb el títol de ‘dinamitzadors de parc’, equiparable a personal eventual i sense funcions directives sinó simplement d'assessorament".

    Per a Monleón, el fet que es mantinguen reduccions de personal tècnic per un costat mentre es mantenen a aquests "dinamitzadors" a més d'un escàndol és una autèntica aberració: "La gota que ompli el got va ser la supressió el passat mes de desembre del servei de paratges naturals municipals que es prestava des de Vaersa, i l'acomiadament dels seus tècnics. Actualment, després de l'esclat de la crisi de la rajola, molts d'aquests espais han vist reduïdes les seues amenaces però precisament per això, és pel que l'activitat econòmica en diferents àmbits, està mirant a aquests espais com a actius a considerar: turisme, urbanisme residencial, activitats de naturalesa, cinegètica o vinculats amb la biomassa. Això pot suposar una nova amenaça a afegir a altres situacions com l'abandonament de la ramaderia extensiva o de parcel·les agrícoles, en ambdós casos, conseqüència de la disminució o desaparició d'ajudes des de la Unió Europea".

    EUPV posarà en marxa un nou organigrama "on predomine personal qualificat, el millor que isca de les nostres universitats i centres formatius. Ambientòlegs, biòlegs, tècnics forestals, etc.. tota una generació que s'està perdent i a la que cal obrir la porta d'aquests espais. La primera mesura és la de permetre a tots ells realitzar pràctiques acadèmiques en els mateixos espais, la segona suprimir tots els càrrecs de confiança i substituir-los per un staff de personal tècnic recuperant les plantilles preexistents i ampliant els mateixos a compte dels càrrecs suprimits. Els espais naturals del País Valencià són un referent al Mediterrani i la seua protecció, millora i posada en valor són elements fonamentals davant un nou model productiu sostenible per al nostre territori".

    Subir