19 de octubre de 2019 19/10/19
Por Vicente Piqueres Monzonis
El Caballero del Komián - RSS

Les llastimes de Burriana

  Que nadie se sienta aludido con tal escrito, son pensamientos de un Burrianense plasmados en un papel, hace ya muchos años.

  Poesía sin dudarlo axiomática, realizada por Vicente Piqueres Monzonis, un Burrianero de pro, que a pesar de que la mayoría de sus poesías versan de temas filosóficos, esconde celosamente también poemas con una cierta ironía circunstancial, que a mi entender deberíais de leerla. Esta poesía, está escrita en varias etapas, la primera etapa empezó con el destape en las playas de Burriana hasta hace bien poco. Espero que os guste. ¡FELIZ VERANO A TODOS!

  LES LLASTIMES DE BURRIANA

  Llàstima que del turisme
  vinga tot lo més pobret,
  gent de llandeta y potet
  a enseñarmos desnudisme
  y deixarnos merda un poquet.

  Llàstima que al transversal
  ya no es puga allí passar
  ni tan sols per a peixcar,
  perquè alló és un arsenal
  de barcos per arreglar.

  Llàstima de carretera
  entre el port y la ciutat,
  allí la velocitat
  produïx molta sordera
  y no veus l´ autoritat.

  Llàstima que l´autopista
  ens hi haja el terme embrutat,
  y als Nuleros ha privat
  del nostre Campanar la vista.
  La culpa un pont elevat.

  Llàstima que ya s´acabe,
  perquè està fent-se molt vell,
  l´home que té prou cervell,
  y no hi haja qui el reemplase
  per haver tant d´atropell.

  Llàstima que als serredals
  no se´ls preste atenció,
  o que alguna comissió
  acabe en els brossegals
  que estan fentlos l´invasió.

  Llàstima que L´Arenal
  de la nostra platja siga
  lloc en que ni una formiga
  tinga un trosset pa cagar
  y tingam aulor a figa.

  Llàstima que la perrera
  no isca ya per a batre,
  y n´agarre a més de quatre
  “gamberros” en “pelambrera”
  portant-los a un psiquiatre.

  Llàstima que el camí al Grau
  no siga de polseguera,
  ya que el veïnat vollguera
  conservar sempre la pau
  y no tindre carretera.

  Llàstima que la taronja
  valga com vint anys arrere
  y que ningú es recupere,
  perquè chuplen com l´esponja
  cantant-nos el miserere.

  Llàstima que en les marjals
  fasen tantes alquerietes,
  ya que per les maquinetes
  no mos queden ni pardals.
  ¡Fóra les escopetes!.

  Llàstima que tot el poble
  estiga fet un merder,
  ya que no hi ha cap carrer
  que no tinga algun immoble
  que es mantinga tot sancer.

  Llàstima que el nostre terme
  estiga molt arrancat,
  perquè és una atrocitat
  que tant de progrés el merme
  per els PAI´s que s´han creat.

  Llàstima que L´Autoritat
  també haja suprimit
  el sereno per la nit
  que alegrava la ciutat,
  quan ens cantava “sereno”
  o “núvol”, segons estava
  el temps que ens acompañava.

  Llàstima que per la tele
  la gent s´haja recluït
  perden l´encant de la nit,
  com es feia añs arrere,
  prenent la fresca en estiu
  y contemplar el “lucero”
  esperant al “cacahuero”.

  ¡Llàstima L´Escorredor!
  Podria ser peatonal,
  ya que molts fan l´animal
  donant-li gas al motor,
  sobre tot fent el salvatge,
  y que al pobre veïnat
  el fan viure acollonat.

  Llàstima que en tot el port
  hagen fet tants pantalans
  per a amarrar balandrans,
  y els que no tingam la sort
  de ser uns capitalistes
  ens anirem a peixcar,
  on pugam, a vora mar.

  Llàstima que´en tants proyectes
  hagen el poble endeutat.
  ¡Cuants millions s´auran gastat!
  com si llogaren artistes,
  futbolistes...., ¡que sé yo!,
  Burriana ya no té res
  perquè ho fan tot al revés

  Llàstima que el Gran Casino
  l´hagen fet desaparéixer,
  perque la Caixa vol créixer
  donant-li un altre “destino,”
  posant-lo en el Barranquet.
  ¡Ha sigut prou criticat
  de tan mal que està acabat!.

  Llàstima que tantes llàstimes
  vagen creixent y en augment,
  fins que ens arribe el momento,
  que costarà prou llàgrimes
  pa els que s´en van y els que vénen,
  pues esta civilisació
  ens portará la perdició.

  Realizado en varias etapas.
  La última en la década de los 90.

  Normativa lingüística: Idioma Valenciano Libre.
  Escrito a mi manera tal y como aprendí desde pequeño
  en Burriana (Castellón) donde nací.

  ocultar
  Les llastimes de Burriana
  Subir