18 de octubre de 2019 18/10/19
Por Vicente Piqueres Monzonis
El Caballero del Komián - RSS

El chalet

  No busques tranquil-litat
  que pot ser que no la trobes,
  ni en auto ni en dos rodes
  ni quedant-te en la ciutat.
  Pero la barbaritat
  que entre tots hem anat fent
  és fer un aire pudent,
  complicar-se l´existència
  patir un poc de demència
  y tindre el cap ben calent.

  Aixo de tindre un autet
  ya no tenia emoció
  y per buscar l'evasió
  ens comprarem un trosset;
  férem allí un bon chalet
  en una preciosa cuina,
  construírem la “piscina”
  un jardí, moltes floretes,
  ens costá bones pessetes
  y quasi va ser la ruïna.

  Vas allí per descansar
  y faena en tens a manta,
  que si arranca, que si planta
  y t´unfles a treballar,
  no tens temps ni “pa pixar”
  ni per a estirar les cames;
  que si brosses, que si rames,
  lo que hem plantat cal regar-ho,
  el pulgó hi ha que matar-lo
  y al final s´en van les ganes.

  Després d´una bona “suà”
  y quan acabes rendit
  et deixes caure en el llit
  y pensant que fins demà
  venen a fer-te la mà
  els chiquets y les chiquetes,
  que formats en pandilletes
  te desperten donant crits
  y a lo manco per les nits
  s´anaren a fer punyetes.

  “Parabiens” al veïnat:
  ¿cómo està? ¡hola! ¿què tal?
  no fases mai l´animal
  perque seràs criticat.
  Has de ser ben educat,
  has de tindre prou “cachassa”
  de res no has de saber massa,
  pero si busquen “respaldo”,
  venen, et proben el caldo
  y no te´ls trau de ta casa.

  Quan acabes de dinar
  y penses fer la sesteta,
  vindrá aquell en la gosseta
  com si fora un combregar,
  y a la força has d'aguantar
  que et conte mil perreries,
  quan allò que tu voldries
  es estirar-te en el llit
  que no et peguen ningun crit
  quan feliç dormint series.

  La parenta te mania
  que tu fas molta pudor.
  ¡Debe ser por el sudor!
  ¡Yo de ti me ducharia!
  Pero sols yo li diria:
  que com d'aixó yo sé un “rato”
  y ya estic com un gaiato,
  “aunque me parezca a un moro”
  yo no vull obrir el poro
  perque no tinc res de “pato”.

  Furgant y furgant el nas
  estàs baix la garrofera,
  les traus en una “rastrera”
  nigadetes en un llas,
  y les pegues on ve el cas.
  Les grosses com a creïlles
  diuen que són “mandonguilles”.
  “¡Cochino, más que cochino
  no ves que pasa un vecino!”
  y tú traent més rosquilles

  Si busques al “fontanero”
  pot ocórrer que si el trobes
  faça l´apany en dos proves
  y prepara el “monedero”,
  puixs cobra com un torero,
  y com t´ha fet un “empastre”
  te´n vas en busca del sastre,
  ya que el fill és de l'ofici
  que revise l'edifici
  per a evitar mes desastre.

  Per la nit és la gossera,
  gossos hi han a gavell,
  lladrant són un atropell
  ya que t´entra fins caguera
  perque no veus la manera
  de poder dormir a-gust
  y tu tens cada disgust
  “bambant” per dins del chalet,
  y estant assentat o dret
  te trauen de polleguera.

  Les matinades que pegues
  per acudir al treball
  fan que tú dormgues a estall
  eixint de ta casa a segues.
  No et fies y mai cregues
  que podràs anar tranquil
  perque en seran més de mil
  els que per la carretera
  vagen fent una carrera
  corrent com un proyectil.

  Hi ha un veí que és molt sabut
  y ademés gran parlaor
  li diem el “sopaor”
  y al que peixca la fotut,
  perque tu has d'estar mut
  escoltant tot el que diga,
  y sense que ningú es riga,
  dels projectes o sentències
  mesclats en inconveniències,
  pero al final et fatiga.

  Ara els que tenen carrera
  com algúns que conec yo
  creuen que tenen raó
  armant molta polseguera.
  Busquem ací la manera
  de restablir en La Lloma
  la germanor y el aroma
  de temps passats que, en orgull,
  no miravem de reüll
  y estávem sempre de broma.

  Tots acudim a Rausell
  perque és el que ho coneix tot;
  tant de “cuento” tambe el fot
  pues... com tots, va fentse vell;
  és home en prou de cervell,
  y en tot és molt servicial,
  pero si fan l´animal
  veus com sap traure el seu geni,
  advertint en prou d´ingeni:
  ¡No´m toqueu mes el pardal!

  Quan cal que pelar el gram
  busque col-laboració
  y el meu nét en devoció
  pero en algún reclam
  el pela com un rellam.
  Més lo que yo no sé fer
  com la valla del carrer,
  li ho encarregue a Molina
  y com li done propina
  me lleva tot el merder.

  Y ara ve l´Ajuntament.
  Entre els carrers que ha esfaltat,
  l´aigua y alcantarillat,
  els gastos van en aument.
  Ells viuen alegrement
  cobrant-nos un dineral,
  pero lo mes demencial
  ve quan la Contribució,
  no hi ha consideració,
  tot s´en va pel fumeral.

  Quan vas a les reunions
  veus que tots volen parlar,
  diuen bovades la mar
  y sempre hi ha alguns trompons
  posant les seus raons,
  que ens les volen fer beure
  discutint-les per a veure
  si troben algun carabassa
  que també diga sap massa,
  y que tots tingam que creure

  A la recomanació
  de traure el fem en dilluns
  poc de cas li fan alguns;
  no hi ha consideració
  y molta imprevició;
  fan el que els dóna la gana
  per culpa de la galvana,
  y fins que vinga el tractor
  trastos, “basura” y pudor
  yo tinc alguna setmana.

  Quanta llanda ens en dóna
  el “fulbito” dels collons
  per culpa d´alguns bacóns
  y alguna que altra persona,
  que agarrant la poltrona
  allí es posen a jugar,
  y no paren de chillar
  armant una “escandalera”
  que´m fará tirar bromera
  y fins després de sopar.

  Total que aço del chalet
  sigué una equivocació,
  per no dir la perdició,
  que em va deixar molt groguet,
  pues costà un bon dineret,
  que yo puc recuperar.
  Quan ningú allí vulga anar,
  acabarem esta festa
  y sense tindre protesta
  tirarem dret a la mar.

  NORMATIVA LINGÜÍSTICA: Idioma Valenciano Libre.
  Escrito a mi manera tal y como aprendí desde pequeño.

   2 comentarios
  paco planelles
  paco planelles
  06/03/2015 06:03
  Desde la terraza

  Que placer el leerte. Gracias Vicente, por compartir con nosotros tus recuerdos y reflexiones. un abrazo

  ocultar
  El chalet
  Subir