elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Vicent Marzà visita Oliva per mantindre una reunió de treball amb l'Ajuntament i els directors dels centres educatius

Vicent Marzà visita Oliva per mantindre una reunió de treball amb l'Ajuntament i els directors dels centres educatius

  L'alcalde i la regidora d'educació d’Educació, en total sintonia amb els centres escolars, van transmetre al conseller una sèrie d’actuacions prioritàries, com són:

  1. SERVEIS:
  • CEIP LLUÍS VIVES
  • CEIP LA CARRASCA
  • CEIP VERGE DELS DESEMPARATS
  Per tal com les instal·lacions dels serveis d’aquestos centres estan greument obsoletes i deteriorades, es va sol·licitar a la conselleria que iniciara la rehabilitació d’aquestos serveis. Atesa la urgència de rehabilitar estos serveis i per poder accelerar els tràmits, l’ajuntament va contractar els projectes de rehabilitació que va lliurar al director territorial d’Educació, en una reunió que es va mantindre el 31 de juliol de 2015, i a Mª Carmen Quiles, cap de secció de la Unitat Tècnica de construcció.

  • CEIP SANTA ANNA
  Es tracta de comunicar el servei amb l’aula d’infantil de tres anys, ja que en estos moments es independent a l’aula. S’adjunta informe de l’arquitecte municipal.

  2.- DETERIORAMENT CEIP LA CARRASCA
  El CEIP La Carrasca presenta un estat de deteriorament dels elements construïts, problema que deriva cap a una falta de seguritat. A més hi ha un problema en el forjat, ja que no presenta capa de compressió i els elements de què està format no actuen monolíticament.

  3.- COBERTA DE FIBROCIMENT: CEIP LLUÍS VIVES i CEIP ALFADALÍ
  El CEIP Lluís Vives i el CEIP Alfadalí presenten cobertes amb planxes de ciment vibrat (fibrocement) que té greu deteriorament.

  4.- AULARI D’INFANTIL CEIP ALFADALÍ
  Aquest centre es crea en 1986, i l’edifici que es construeix sols contemplava vuit unitats. Per tal de donar resposta a les sis unitats de primària, tres d’infantil, la unitat de pedagogia terapèutica i la unitat de logopèdia, és a dir onze unitats actualment, s’ha demanat reiteradament a la conselleria l’adequació del centre, tot construint l’aulari d’infantil i l’ampliació del menjador, cosa que donaria la resposta a les necessitats d’espai que pateix la comunitat educativa d’aquest centre escolar.

  5.- ARENER CEIP ALFADALÍ
  Cal la pavimentació de l’àrea exterior de jocs infantils, ja que actualment l’àrea està sota un llit d’arena i és un lloc propici per a l’acumulació d’elements patògens i de brutícia en general.
  L’informe de l’arquitecte municipal de data 27 de juliol de 2015, posa de manifest que l’actuació es viable tècnicament, no revesteix perill per a la seguretat dels elements estructurals de l’edifici, i no altera les determinacions exigibles en matèria de seguretat contra incendis, seguretat d’utilització, salubritat i accessibilitat en edificis públics.

  6.- SOL IRREGULAR GIMNÀS CEIP LLUÍS VIVES.
  D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 22 d’octubre de 2015, no presenta les condicions requerides per a l’ús, a causa del greu perill de caigudes dels alumnes.

  7.- QUADRE ELÈCTRIC CEIP SANTA ANNA
  D’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic municipal, la instal·lació elèctrica de baixa tensió del centre no compleix amb la normativa vigent establerta pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. A més es cal realitzar un augment de la potència contractada.

  8.- TANCAMENT DEL CEIP VERGE DELS DESEMPARAT I CEIP LLUÍS VIVES
  La tanca dels dos centres presenta un greu deteriorament.

  9.- LLEVAR LA GRAVA CEIP HORT DE PALAU
  S’observa que hi ha àrees exteriors resoltes amb graveta i aquestes zones presenten problemes de manteniment, ja que les zones annexes, resoltes amb solera de formigó, s’omplin de graveta solta en una superfície, i necessiten d’una agranada continua per a evitar l’esvarada

  10.- EIXIDES D’EMERGÈNCIA, ALS CEIPS VERGE DELS DESEMPARATS, LLUÍS VIVES, ALFADALÍ, LA CARRASCA.
  Aquestos centres no disposen d’eixides d’emergència, per la qual cosa hi ha la necessitat urgent de realitzar eixides d’emergència per a la protecció dels xiquets i tot el personal de les escoles.

  11.- CALEFACCIÓ CEIP SANTA ANNA I VERGE DELS DESEMPARATS
  Aquestos centres no disposen de calefacció.

  D’altra banda, els directors dels Instituts d’Educació Secundària també li van fer arribar les seues inquietuds al conseller:

  IES Gregori Maians
  -Augmentar els recursos d’atenció a la diversitat
  -La data de les proves extraordinàries (juliol o setembre)
  -Implantació del cicle formatiu de grau superior GAT (gestió d’allotjaments jurídics)

  IES Gabriel Ciscar
  -Activació del cicle formatiu d’Obra Civil
  -Concessió del programa de Formació Professional bàsic de decoració

  L'alcalde, David González, va agrair la visita del conseller Marzà, així com la seua preocupació i predisposició a solucionar els problemes dels centres públics educatius d'Oliva. Igualment, va manifestar la seua satisfacció pel canvi de política educativa del nou govern de la Generalitat Valenciana, que està suposant la reversió progressiva de les retallades i l'afavoriment de l'educació com un dret universal amb iniciatives com Xarxa Llibres.

  “Hem compartit amb el conseller les inquietuds i els problemes de l’ensenyament amb l’objectiu d’abordar les necessitats educatives que té en aquest moment el nostre municipi. Des de la Regidoria d’Educació treballaré per intentar solucionar les necessitats del centres escolars d’Oliva i per tal que els alumnes i els docents disposen de les millors instal·lacions educatives possibles” assenyalava la regidora d’Educació, Yolanda Pastor.

  Finalment, el conseller va saludar la Corporació Municipal, que va realitzar diverses preguntes sobre els projectes de la conselleria a Oliva, i per finalitzar va signar en el Llibre d’Honor de l’ajuntament.

  Subir