2 de marzo de 2021 2/3/21

Oberta la inscripció per als Tallers d’Ocupació

  L’Ajuntament d’Oliva anuncia que han eixit les bases dels Tallers d’Ocupació. Tant les bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i de suport de Tallers d’Ocupació, com les bases per a la selecció de l’alumnat participant en el projecte. Aquestes bases es poden trobar en la pàgina oficial del Servef i en els taulers informatius de l’Ajuntament.

  El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres i serveis d’interès general i/o social, que possibiliten als treballadors la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, justament amb la formació professional ocupacional rebuda, es procure la qualificació personal i s’afavorisca la inserció laboral.

  Per al programa del personal directiu, docent i de suport de Tallers d’Ocupació el termini de presentació de sol·licituds, serà de 5 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació. A més, per cada lloc de treball sol·licitat s’haurà d’entregar la seua corresponent documentació, es a dir, la sol·licitud, la autobaremació i la documentació de la persona. (Annex: “Relación puestos de trabajo Taller de Empleo”)

  El programa de selecció de l’alumnat participant en els projectes de Tallers d’Ocupació ofereix 12 places de treballs forestals i 12 més d’infraestructures de jardins. (Annex: “Plazas de alumno/alumnas”).

  Les persones destinatàries d’aquest programa han de complir aquest requisits mínims:

  Tindre vint-i-cinc anys o més.

  Ser desocupades, és a dir, persones demandants d'ocupació no ocupades, registrades en el SERVEF.

  Complir els requisits establerts en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

  Subir