elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

El jutjat desestima el recurs de MIDASCON contra l’Ajuntament d’Oliva per la liquidació de les obres d’Aigua Blanca IV

    L’Ajuntament d’Oliva ha tingut coneixement que recentement, amb data 26 de setembre, el Jutjat Contenciós-Administratiu número 4 de València ha dictat sentència (334/2013) en relació al procediment ordinari 853/2010 interposat per la mercantil MIDASCON contra el decret de l'alcaldia 3.863/10 de 29 de setembre de 2010, el qual va determinar el saldo de la liquidació definitiva de les obres d'urbanització en la quantitat d'1.072.864'38 €, IVA inclòs, contràriament a l'import d'1.323.765,46 €, també IVA inclòs, que reclamava la contractista.

    La Sentència 334/2013 desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per la mercantil MIDASCON contra l'esmentat decret de l'alcaldia. Aquesta sentència, tot i que encara podria ser apel•lada, ratifica la postura de l'Ajuntament en relació al saldo de la liquidació definitiva de les obres d'urbanització.

    L’Ajuntament d’Oliva, en febrer de 2013, va procedir a la confiscació efectiva de la fiança per valor de 85.991,82€, diners que aniran destinats a incrementar el saldo per sufragar les reparacions que s’hauran d’acometre com a conseqüència d’una execució deficient de les obres d’urbanització.

    Subir