elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

La delegació d’Hisenda proposa la baixada de la taxa de guals fins al 60%

  L’alcaldessa en funcions, Ana Morell, ha donat a conèixer la nova ordenança fiscal reguladora del domini públic per a l’entrada i eixida de vehicles a través de les voreres (“guals”), que es dictaminarà aquest dilluns a la comissió d’Hisenda i que passarà pel plenari del proper dijous.

  “Com a delegada d’hisenda ja ho vaig anunciar en els darrers plenaris, que gràcies al procediment d’inspecció de guals que es va iniciar al 2013, aquest, anava a permetre una rebaixa significativa en la taxa de guals, que beneficiarà a tots els ciutadans d’Oliva,” assenyalava l’alcaldessa en funcions, Ana Morell.

  Des de la Delegació d’Hisenda, es va detectar la gran evasió existent davant aquesta taxa i la existència de moltes entrades de vehicles a les cotxeres sense la seua prèvia llicència per l’aprofitament del domini públic, evasió que podria duplicar el nombre de contribuents actuals.

  Situació que és completament injusta per aquells ciutadans que estan fent el mateix ús i si han obtés la respectiva llicència. Per aquesta raó, a l’any 2013 es va iniciar un procediment de revisió, que s’iniciava al sector d’Oliva Nova i, posteriorment, també es va incorporar a aquest procediment el sector-2 camí al mar.

  Iniciat el procediment d’inspecció amb la incorporació en el padró municipal de nous agents tributaris ha portat a plantejar una modificació de la ordenança fiscal per a aconseguir que els efecte de la Inspecció fora en benefici de la resta de contribuents inclosos en el padró, perquè la finalitat d’aquesta inspecció NO ha segut una mesura recaptatòria, més bé, de redistribució de la riquesa, ja que la entrada en vigor d’aquesta ordenança suposarà inicialment la pèrdua significativa d’ingressos de 102.000 euros, el equivalent al 42%.

  Aquesta pèrdua d’ingressos ha d’anar reduint-se a mesura que s’incorporen nous usuaris al padró a través del procediment de revisió i inspecció que ha de continuar efectuant-se a tot el municipi d’Oliva, ja que seria un greuge comparatiu per aquelles zones que en aquestos moments estan sotmeses al procediment d’inspecció.

  Aquestos nous criteris son més ajustats a la realitat que els actuals permeten plantejar una rebaixa significativa en les taxes d’ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic:

  Permet establir preus en funció de la zona, i es pot diferenciar clarament 4 zones de valor.

  Permet introduir una taxa específica per al casc antic, degut a les reduïdes dimensions de les voreres i a la poca amplària dels carrers. Amb una reducció de la taxa del 62%.

  Així mateix, s’aplica el coeficient reductor de temporalitat a les platges, ja que majoritàriament son segones residències i no està en ús tot l’any. Amb una reducció de la taxa del 36%.

  Els polígons industrials es beneficien molt significativament, amb una rebaixa del 52% en la taxa, ja que des d’aquesta Delegació d’Hisenda s’enten que la taxa actual és excessiva i perjudica a la nostra industria.

  Recordar que aquesta nova ordenança, també recull la exempció de la taxa aquells ciutadans titulars dels vehicles que tinguen reconeguda la minusvalidesa.

  Una altra modificació important es que la taxa es meritarà mensualment i no trimestralment, es a dir, si l’atorgament de la llicència es fa en març, es pagarà des del mateix mes i no el trimestre complet.

  “Totes aquestes modificacions, son en benefici dels nostres ciutadans, i ha sigut possible gràcies al procediment d’inspecció, ja que s’ha redistribuït la càrrega fiscal entre aquells que feien ús de les voreres sense haver tramitat la respectiva llicència.” finalitzava l’alcaldessa en funcions Ana Morell.

   

  Subir